AKTUELLT! KOSTNADSFRITT WEBINAR "3 TIPS FÅ MER TÅLAMOD OCH STÄRK BARNENS SJÄLVKÄNSLA!" LÄS MER!

Tålamod - ge dig själv mer rymd

mindfulness Mar 26, 2021

Tålamod – mod att tåla…

”Tålamod är förmågan att uthärda svåra omständigheter. Tålamod kan innebära uthållighet inför förseningar; tolerans mot provokation utan att svara i respektlöshet / ilska; eller tålamod när du är utsatt för belastning, särskilt när du möter svårigheter på längre sikt.”

Tålamod - en av de sju mindfulnessattityderna.

Många föräldrar uttrycker uppgivenhet och frustration över att tålamodet tryter. Att de kämpar med en känsla av otillräcklighet och brist på ork. 

De senaste två decennierna har det varit en explosion av teknisk utveckling och innovation. Konstant informationsflöde, ständig tillgänglighet och eviga distraktioner. Vi har aldrig varit mindre närvarande i nuet än vad vi är idag. Vår hjärna tvingas att bearbeta intryck i ett rasande tempo nästan hela vår vakna tid. Detta påverkar oss mycket, ofta mer än vi tror och förstår. 

Du har säkert kommit på dig själv med att sitta och tänka på annat, kanske även nu när du läser denna text. Din uppmärksamhet är splittrad. 

Genom att utveckla tålamod ger vi oss själva större utrymme – mer rymd.

Vi får en större frihet att välja hur vi vill agera. Det blir fler medvetna val. När jag tänker mig ordet rymd, känner jag att ordet fint "beskriver" det jag saknar när jag tappar mitt tålamod eller när jag blir stressad och pressad. När vi är otåliga blir vi reaktiva och agerar vanemässigt och känslomässigt på det som händer.

Otåligheten gör att vi tappar närvaron i nuet. 

Det är hjälpsamt att fundera över i vilka situationer tålamodet och orken inte ”räcker till”. Är det på morgonen när alla skall göra sig klara, är det vid läggdags eller när du måste säga till flera gånger, tjata? 

När en situation är tydlig för dig, fundera då på hur det känns i kroppen. Förutom att sätta ord på känslan ex irriterad, frustrerad eller uppgiven, tänk på kroppsliga förnimmelser, blir du varm, får du högre puls, andas du häftigare? Kanske höjer du rösten? Fundera lite på detta. När du reflekterat kommer du framöver lättare uppmärksamma, lägga märke till och kunna känna in din kropp. 

När vi blir bättre på att känna in oss själva, ökar även vår inkännande förmåga med andra.

Vi får lättare att förstå andras oro och rädsla men även drömmar och längtan, för vi är närvarande. När vi är medvetna och lyssnar in kroppen då ökar sannolikheten att vi på ett lugnt sätt kan ta in situationer och hantera dem på ett bra sätt. Istället för att utan uppenbar orsak fräsa ifrån till en oförstående kollega eller tappa tålamodet med barnen. 

Att vara tålmodig är att vara helt öppen inför varje ögonblick och acceptera det som det är.

Close

50% Complete

Välkommen!

Fyll i dina uppgifter här så får du strax ett mail från mig där du bekräftar dem.
(Se efter i skräpposten eller om du har en uppdelad inkorg, i Kampanjer eller Socialt.)