För skolor och förskolor

Stärk de goda krafter som förebygger, upprätthåller & utvecklar hälsa, välmående och trivsel. 

REFERENSER - COACHING, FÖRELÄSNINGS- OCH UTBILDNINGSUPPDRAG

Arrangera en studiedag, en föreläsning eller en kick off?

Att trivas och må bra är en förutsättning och ofta en grundpelare för psykisk hälsa och en fungerande vardag.

Jag hoppas få medverka till att stärka och utveckla de goda krafter som förebygger, upprätthåller och utvecklar hälsa, både för barn och vuxna. När vi vuxna mår bra och känner oss trygga i oss själva får vi energi och kraft att vara närvarande och inlyssnande. Detta ger oss robusta och stabila barn som är trygga och starka i sin självkänsla och integritet.  

För skolpersonal, föräldrar och vuxna erbjuder jag, online och irl, efter era önskemål:

 • föreläsningar
 • workshops
 • utbildningar 
 • coaching

Ofta som ett komplement till det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som finns på skolor idag. Ibland ett större utbildningsupplägg över flera dagar, i andra fall som del i en studiedag eller som en inspirerande uppstart eller avslutning på en termin.

Om det önskas löser jag så att deltagande som inte har möjlighet att vara med på plats kan delta online, då bokas detta in från början.   

JAG ÄR NYFIKEN!

Innehåll och upplägg

Skräddarsyr varje upplägg så att det passar deltagarna. Föreläser och utbildar bland annat om:

 • Föräldraskap
 • Medveten närvaro & mindfulness
 • Ledarskap (självledarskap och teamledarskap)
 • Nedstressad arbetsmiljö
 • Kommunikation och att nå fram
 • Mod och självkänsla
 • Frustrationstolerans och tålamod
 • mm mm

Är du nyfiken på vad jag kan göra för er? Boka då ett startsamtal kostnadsfritt så kan vi prata igenom förutsättningarna och era önskemål.

JAG VILL VETA MER!

Vem är jag?

Certifierad coach med drygt 20 års erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling 

Som coach och utbildare hjälper jag dig och er hitta inneboende trygghet och barn och vuxna att kommunicera och förstå varandra bättre. Jag drivs av att lyfta bort känslan av otillräcklighet som ofta ligger som en blöt filt över vardagen. 

I grund och botten bygger ledarskap - för en familj, en organisation eller som "boss i det egna livet" - på samma sak. Bli sedd, bli lyssnad på och tagen på allvar. 

Eller hur? När vi upplever att vi blir det, hanterar vi motgångar och förändringar lättare. Vi får en bättre dialog med våra kollegor och barn och stärker självkänsla och integritet. Bygger varmare arbetsklimat på arbetsplatsen, blir mer kreativa och produktiva. Framförallt så tar vi ansvar för vårt eget mående. 

Mindfulness för en nedstressad förskola 

Våren 2022 hade jag på uppdrag av Asklunda Montessoriförskola i Vellinge kommun 2 utbildningsdagar på ämnet "Mindfulness för nedstressad förskola. Vilket drömuppdrag! Maria Arcombe, rektor på Asklunda Montessoriförskola satsar verkligen fullt ut på sin personal, arbetsmiljö och framförallt på barnen.

Jag visste redan när vi skulle ses att detta var en förskola och en ledning som låg i framkant. Så sent som 2021 utsågs de till Gasell företag.

För mig är detta den ultimata kombinationen. Som certifierad föräldra- & familjecoach, business- & ledarskapscoah och steg 2 diplomerad mindfulnessinstruktör blir detta ett "allt i ett" uppdrag. 

Att möta ledare och organisationer som arbetar och satsar långsiktigt på personal och arbetsmiljö det ger mig hopp och energi. Nu ser jag fram emot att träffas igen i höst då vi har en halvdag inbokad.

Bildcollage från uppdrag på Asklunda Montessoriförskola i Vellinge kommun. 

Rektor på Asklunda Montessoriförskola - Maria Arcombe om utbildningsdagarna:

"Genom Malins föreläsningar och aktiviteter har vi på vår arbetsplats fått större insikt om hur vi kan arbeta med mindfullness. Att vi själva och vårt mindset påverkar hur vi hanterar situationer som uppstår i verksamheten. Hur vi genom att stanna upp och utvärdera situationen innan vi agerar kan påverka vår upplevelse av det som pågår och därmed minska den upplevda stressen.

En annan viktig insikt är de olika roller vi intar när vi kommunicerar, föräldern-barnet-den vuxne. Genom att vara medvetna om vilken roll vi intar när vi kommunicerar och vilken roll mottagaren kommunicerar från har vi nu möjligheter att förbättra vår kommunikation med varandra.

I förskolans värld ställs man ofta för snabba förändringar och oplanerade situationer, då är vår inställning till det som händer avgörande för hur vi agerar och mår i dessa situationer. Genom den kunskap och de verktyg som vi fått genom Malins utbildningsdagar har vi nu möjlighet att ha ett annat mindset inför det som händer och våra känslomässiga rektioner blir då också annorlunda.

Malins ödmjuka och tydliga sätt gör att det är lätt att förstå och ta till sig det budskap hon förmedlar. Utbildningsdagar som innehåller en bra blandning av information, varvat med personliga erfarenheter och aktiviteter."

Steg för steg mot  en välmående och hållbar arbetsmiljö

Erbjuder allt från kortare föreläsningar till flerdagsutbildningar och kurser. Utifrån dina önskemål om upplägg, tid och innehåll skräddarsyr jag det ni behöver. Allt fler väljer till min glädje att arbeta långsiktigt - steg för steg mot en mer hållbar vardag.

När vi tränar på och blir uppmärksamma i nuet, då upptäcker vi tidigare kroppens signaler på för hög stress och stresstankar. Vi kan då bryta den onda spiralen tidigare. Vi blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Såhär kan ett upplägg över 3-6 månader se ut.


UPPSTART
 Inledande samtal

Vi har ett samtal där ni ger en bild av nuläget och beskriver ert önskade läge - vilken förändring vill ni känna - vad ni ha med er efter vårt gemensamma arbete.

Inspirationsföreläsning för samsyn

En inspirationsföreläsning där både skolpersonal och föräldrar med fördel bjuds in.  En föreläsning som ger kunskap om mindfulness och värdefulla insikter kopplat till föräldraledarskap, där livet i familjen och tillsammans med barn baseras på likvärdighet och lyhördhet. Alla familjer är olika och det finns ingen färdig mall för en perfekt familj. Men det finns hjälp för att få en vardag som fungerar. 

STUDIEDAGAR/UTBILDNINGSDAGARDag 1 - Fokus individ.

Utgångspunkten första dagen är att öka förståelsen för medveten närvaro hos personalen.

Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som personalen känner sig mindre stressad, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl på arbetet som privat. 
Innehåll bl a:

- Vad är mindfulness?
- Mindfulness kopplat till sömn, smärta och stress
- Mindfulness och dess effekter i lärarrollen och för lärmiljön
- Tanke - känsla - kropp
- Ökad inkännande förmåga - Stärkt känsloreglering
- Konflikter & tålamodsprövande stunder
- SOAS
- Resilience

Dag 2 - Fokus team

Här stärker vi arbetsgrupperna - skapar medvetenhet kring behov, likheter och olikheter. Vi samtalar kring vad som kännetecknar ett bra team och en bra arbetsmiljö.
Innehåll bl a:

- Hur vi vill ha det när vi arbetar?
- Vad får oss att trivas och prestera bra?
- Viktiga egenskaper, eventuella hinder och stödjande funktioner.
- Grupparbete
- Mindfulnessövningar
- Ärvda mönster och personliga triggers
- Att lyssna på tre nivåer och förstå på djupet
- Transaktionsanalys och våra olika jagtillstånd.

Dag 3 - Fokus träning och mindfulness i vardagen

Här omsätter vi det vi gått igenom på tidigare träffar. Vi tränar och övar mer mindfulness - alltid med förankring i vardagen och det som händer runt oss. Inför denna dag väljer vi ut några fördjupningsområden att samtala kring. 
Innehåll bl a:

- Stilla och gående meditation
- Mindfulness i naturen
- Mindful yoga

Exempel på fördjupningsområden
- Självkänsla - vad är det och hur stärker vi den hos oss själva och hos barnen?
- Eget och socialt ansvar - vad är lagom?
- Mod och att prokrastinera - hur får vi det och hur undviker vi det?
- Regler och gränser 
- Coachande förhållningssätt
- HSP - högkänslighet
- Sinnen och energikällor

Dagarna som kan planeras som hel- och/eller halvdagar består av teori och praktik varvat för att skapa engagemang och lust. Det görs tid för par- och gruppövningar samt egen reflektion.

Jag vill veta mer!

Mindfulnessträning 

ONLINEKURS MINDFULNESS I VARDAGEN


Flera arbetsgrupper och individer väljer att kombinera föreläsningar, utbildningsdagar med att träna och praktisera mindfulness och medveten närvaro.

Träningen som pågår under 6-12 veckor ca 10-20 minuter per dag, beroende på vilket program vi väljer att arbeta med, genomförs via en app online och är individuell.

Jag följer gruppen och erbjuder coaching/samtal vid 3-6 tillfällen, ungefär varannan vecka. 

Ni kan välja om träningen sker parallellt med utbildningsdagarna eller om ni önskar det som en fortsättnings- och implementeringsdel efter utbildningen. 

Om du eller din arbetsplats är nyfikna på ett eget upplägg så klicka på länken och hitta en tid som passar dig, så pratar vi vidare.  

NYFIKEN? BOKA ETT SAMTAL SÅ BERÄTTAR JAG MER.

Camilla Bergqvist , rektor på Bruksparkens förskola satsade på personal vårdnasdhavare 

Camilla bjöd i september in alla vårdnadshavare till föreläsning kring "Färre konflikter - mer tålamod" föreläsningen erbjöds vid två olika tillfällen för att alla skulle ha möjlighet att delta, mycket generöst.

Detta följdes sen upp av en utbildningsdag med all skolpersonal på temat "Nedstressad arbetsmiljö på skola & förskola".

Såhär skrev några deltagare efter utbildningsdagen:

"Alla övningar som man gjorde under föreläsningen vad jätte bra och dem tar jag med mig och använder nu lite i vardagen!"

"Super bra, tog med mig allt"

"Mycket bra tips på att hitta inre harmoni. Hur man kan hantera stress både privat och i yrket. Att vi fick prova på och tillsammans göra andningsövningar."

"Behaglig föreläsare som blandade teori och praktik på ett balanserat sätt"

Camilla efter utbildningsdagen: 


"Malin är en engagerad föreläsare som med sitt lugn och sin närvaro personifierar Mindfulness! Dagen gav oss många bra insikter och konkreta tips som vi kan använda i vår vardag, såväl i privatlivet som i professionen på förskolan.

När man arbetar på en förskola möter man många människor och vi kommunicerar ständigt om olika saker. Därför var det bra att få insikt om de olika rollerna som vi kan inta när vi kommunicerar. Att vara medveten om rollerna såväl inför ett möte som under, tror jag kan förbättra vårt sätt att kommunicera.

Jag tyckte också att lyssnandets olika nivåer var intressant och något som jag vet vi kommer att ta med oss framöver. Att få prova på att vara ”lyssnare” på de olika nivåerna gav insikt i hur olika ett samtal kan bli beroende på hur du väljer att lyssna.

 
Att bli påmind och få mer kunskap om stressens negativa inverkan på oss människor var mycket bra. Insikten om hur stress påverkar kan hjälpa oss i vårt sätt att bemöta och hantera situationer och andra människor.

 
Vi är mycket nöjda med föreläsningen och med Malin som gav oss en härlig och stressfri dag med ett innehåll som vi tar med oss framöver."

Ola Schenström, VD Mindfulnesscenter, läkare och författare

"Under sin tid på Mindfulnesscenter har Malin visat ytterst god ledarskapsförmåga, arbetsledningsförmåga och beslutsförmåga. Hon har hög social kompetens, förmåga att leda och inspirera medarbetare, skapa motivation och engagemang. Hon är högt uppskattad av kollegor och medarbetare på grund av fina personliga egenskaper, värme och en positiv attityd. Hon skapar lätt förtroende hos anställda, konsulter och kunder såväl inom näringslivet som privat. Malin har, som mindfulnessinstruktör steg 1 och 2 också hög kompetens att leda individer och grupper i mindfulnessträning. Jag ger Malin mina allra varmaste rekommendationer."

Mindfulness & medveten närvaro  

Mindfulness - lär dig uppskatta de små ögonblicken. Mindfulness handlar om att rikta uppmärksamheten med avsikt på det ögonblick och den stund som är. Att göra det på ett icke-värderande sätt. Vi lär oss se verkligheten som den är.

Upplev mindre stress, större lugn och känn dig friskare. Detta är några av de fördelar som mindfulness ger. Under föreläsningen kommer jag att prata och reflektera kring självledarskap baserat på närvaro och lyhördhet samt hur mindfulness och medveten närvaro ger oss valmöjligheter.

Vår energi äts upp av tankar både framåt och bakåt i tiden. Så håller vi ofta på - samtidigt som livet pågår. Känner du igen dig? Då skulle du ha stor nytta av att öva dig på att vara mindful och mer närvarande.

Mindfult närvarande ledarskap

En föreläsning där vi talar om ledarskap baserat på närvaro och lyhördhet samt hur mindfulness och medveten närvaro ger oss valmöjligheter. Övning i mindfulness ger oss möjlighet att upptäcka och reflektera över det som händer, istället för att kidnappas av vår autopilot. 

När du som ledare blir bättre på att känna in dig själv ökar även din inkännande förmåga till andra. Ni får ett bättre arbetsklimat.

Föreläsningen avslutas med fördel genom att vi bokar in individuella coahande samtal där vi tar detta ett steg längre, från inspiration till implementering. Föreläsning för ledningsgrupp alternativt som inledande del i ett utvecklings och utbildningsupplägg för nya eller erfarna chefer. 

Föräldra- och familjecoaching -

En låg tröskel när föräldrar är i behöv av stöd och hjälp

Som certifierad föräldra- och familjecoach har jag flera gånger samtalat med föräldrar som uttryckt att de önskat att de sökt hjälp tidigare, men att det känts svårt. Några har upplevt en osäkerhet inför vem de borde kontakta, de har velat ha stöd och bollplank men steget har känts stort.

Andra har känt att "detta borde vi klara av själva". Tyvärr har detta inneburit att många mått dåligt och kämpat i onödan alltför länge. 

Många unga har det svårt och det drabbar och påverkar även oss föräldrar. Vi har vanligtvis inte kunskap och resurser att hantera detta, utan blir ofta känslostyrda, av oro och omsorg , men det är sällan hjälpsamt.

Med min hjälp, i ett tidigt skede, får föräldrar möjlighet att reflektera, bredda perspektivet och hitta sin inre kompass. 

Jag erbjuder 15 minuters kostnadsfritt startsamtal. Här finns möjlighet att stämma av de utmaningar och frågor som finns och jag berättar om processen och på vilket sätt vi skulle kunna lägga upp coachingen om det är intressant. Föräldrar når mig även på [email protected]

LÄS MER!

FöräldraAkademin  

Ett unikt program i personlig utveckling för föräldrar och vuxna i en familj. Programmet tar dig steg för steg - från uppgiven och vilsen till trygg och tålmodig i din föräldraroll.

För föräldrar och vuxna i en familj som:

Vill hitta balans i livet - mellan familjeliv, arbete och egentid, som längtar efter mer energi där du känner att du räcker till - för andra men framförallt för dig själv. 

Längtar efter mer tålamod - du har det men i ett nafs tar det slut igen. Du vill hitta ett sätt att hantera stora känslor, syskonbråk och det många kallar "trots" på ett sätt som stärker er relation.

Vill känna dig trygg och energifylld i din föräldraroll. Njuta mer av familjen och barnen än du känner att du "kämpar och jobbar" med den. 

LÄS MER!