NEDSTRESSAD ARBETSMILJÖ PÅ SKOLOR & FÖRSKOLOR

LUGNT LÄRANDE - Inspirerande utbildningsdagar och workshops


När ni är är redo att skapa en positiv förändring - skapa en arbetsmiljö med lugn, energi och tålamod, bort från stress och känsla av otillräcklighet - då kan ni följa ett beprövat upplägg som tar er framåt.

Jag hoppas få medverka till att stärka och utveckla de goda krafter som förebygger, upprätthåller och utvecklar hälsa, både för barn och vuxna - även hos er.
 De senaste åren har har haft förmånen att utbilda drygt 250 personer verksamma inom skola och förskola. Vårt fokus har varit att hitta en nedstressad arbetsmiljö för ökad trivsel och kreativitet. Du kan läsa mer om utbildningsupplägget Lugnt Lärande längre ner.  

Mitt arbete fungerar ofta som ett komplement till det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som finns på skolor idag. Om ni är intresserade av att få veta mer så klicka nedan och fyll i dina uppgifter så skickar jag mer information. 

VI VILL FÅ MER INFORMATION!

Malin Söderberg - Certifierad coach med drygt 20 års erfarenhet av ledarskap 

Som coach och utbildare hjälper jag dig och er kommunicera och förstå varandra bättre. 

I grund och botten bygger ledarskap - för en familj och ett team på samma fundament. Alla vill vi bli sedda, bli lyssnade på och tagna på allvar. 

Eller hur? När vi upplever att vi blir det, hanterar vi motgångar och förändringar lättare. Vi får en bättre dialog med våra kollegor och barn och stärker självkänsla och integritet. Bygger varmare arbetsklimat på arbetsplatsen, blir mer kreativa och produktiva. 

Effekter av en nedstressad arbetsmiljö i skolan

FÖR PERSONALEN


Ökat välbefinnande 

Lägre stressnivå bidrar till ökat välbefinnande och minskar risken för utbrändhet. Personalen känner sig mer engagerad och nöjd med sitt arbete.

Ökad medveten närvaro

När stressen minskar kan personalen fokusera bättre och utföra sina arbetsuppgifter mer effektivt, vilket leder till ökad närvaro, ökat lugn och mer kreativitet.

Bättre Samarbete

En lugn arbetsmiljö främjar också samarbete och positiva relationer bland personalen, vilket i sin tur förbättrar teamdynamik och arbetskultur.

FÖR BARNEN


Förbättrad lärmiljö 

När personalen är avslappnad och i balans, skapas en gynnsam lär- och lekmiljö där barnen känner sig trygga och kan koncentrera sig bättre.

Positiva förebilder 

Barn är känsliga för stämningar och energier. Personal som är mindre stressad och mer närvarande ger barnen en positiv förebild och skapar en atmosfär av lugn och glädje.

Utveckling av emotionell intelligens 

En avstressad miljö ger ytterligare möjlighet för personalen att hjälpa barnen att utveckla sina sociala och emotionella färdigheter, vilket är en värdefull del i deras utveckling.

FÖR VÅRDNADSHAVARE
 

Trygghet och förtroende 

Vårdnadshavare känner sig trygga när de vet och känner att deras barn är omgivna av personal som är mentalt och känslomässigt i balans.

Positiv kommunikation 

Personer som inte är stressade är mer benägen att kommunicera öppet och positivt med varandra, vilket minskar risken för missförstånd och stärker samspelet mellan skola/förskola och hemmet.

Förbättrad relation 

När skolpersonal kan undvika onödig stress kan de fokusera på att bygga starka och gynnsamma relationer med vårdnadshavarna, vilket främjar ömsesidigt förtroende och samarbete.

VI ÖNSKAR FÅ MER INFORMATION!

Rektor på Rängbågens Förskola - Susanne Rasmusson

Malin är en fantastisk föreläsare som engagerar med sitt inspirerande sätt att förmedla sitt budskap. Att man måste må bra själv för att bidra på topp är en insikt som kanske inte är ny men med Malins ord fick insikten en ny nivå.

Att vara i nuet och inte låta tankarna fara omkring är en annan värdefull insikt som vi alla behöver träna på. Att veta vad som gör en stressad och jobba med det genom olika strategier såsom SOAS kan hjälpa oss att bygga upp en immunitet mot stress.

Med ett ökat välbefinnande, ökad medveten närvaro och bättre samarbete blir arbetet på förskolan så mycket bättre.”Av Susanne Rasmusson fick jag uppdraget att föreläsa och utbilda skolpersonalen hösten 2023 och detta kommer följas upp med en föreläsning för personal och vårdnadshavare våren 2024.

Vilken skillnad kommer en nedstressad arbetsmiljö göra för er verksamhet?

 

Ökad produktivitet

När personalen upplever mindre stress, kan de fokusera bättre på sina arbetsuppgifter. Detta leder till ökad produktivitet och effektivitet på arbetsplatsen. Inom skolans värld innebär detta ökad närvaro mentalt och känslomässigt. Ökad inkännande förmåga. Större lugn. Personalen blir mer benägna att kunna lösa komplexa problem och vara mer engagerade i sina uppgifter.


Minskad sjukfrånvaro 

Stress är en vanlig orsak till sjukfrånvaro. När personalen upplever mindre stress är de mindre benägna att bli sjuka och utveckla långvariga hälsoproblem. Detta minskar kostnaderna för arbetsgivaren i form av sjukpenning och minskad arbetskraft. Färre vikarier, färre lektioner utan lärare osv


Ökad medarbetarretention

När personalen trivs och upplever mindre stress är de mer benägna att stanna kvar under en längre tid. Minskad personalomsättningen och sparar skolan tid och pengar som annars skulle ha gått till rekrytering och utbildning av nya medarbetare. Dessutom kan en stabil arbetsstyrka öka skolans/förskolans expertis och kontinuitet. Stärker varumärket och trivseln.

Anmäl intresse

Klicka och fyll i dina uppgifter så kontaktar jag dig inom 48h. Du får möjlighet att berätta om er situation och era önskemål och jag berättar mer om vilka möjligheter vi har att arbeta för en nedstressad arbetsmiljö.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN!

Boka tid direkt i min kalender

Boka en tid som passar dig direkt i min kalender. När du gjort det så ses vi på Zoom och pratar igenom möjligheterna för er att nå en nedstressad arbetsmiljö.

BOKA EN TID!

Se inspelat informationswebinar

Om du vill veta mer kan du också fylla i dina uppgifter här så skickar jag en inspelning från mitt senaste informationswebinar om möjligheterna kring "Nedstressad arbetsmiljö på skola och förskola".

JAG VILL SE INSPENINGEN

Rektor på Asklunda Montessoriförskola - Maria Arcombe


"
I förskolans värld ställs man ofta för snabba förändringar och oplanerade situationer, då är vår inställning till det som händer avgörande för hur vi agerar och mår i dessa situationer. Genom den kunskap och de verktyg som vi fått genom Malins utbildningsdagar har vi nu möjlighet att ha ett annat mindset inför det som händer och våra känslomässiga rektioner blir då också annorlunda.

Malins ödmjuka och tydliga sätt gör att det är lätt att förstå och ta till sig det budskap hon förmedlar. Utbildningsdagar som innehåller en bra blandning av information, varvat med personliga erfarenheter och aktiviteter."


Maria Arcombe satsar verkligen fullt ut på sin personal, arbetsmiljön och framförallt på barnen. På uppdrag av henne genomförde jag tre dagars utbildning för all skolpersonal vår och höst 2022. 

Utbildningen Lugnt Lärande -

för en nedstressad  & hållbar arbetsmiljö

Steg för steg mot  en välmående och hållbar arbetsmiljö. Allt fler arbetsgivare och skolledare ser vikten av att arbeta långsiktigt - steg för steg mot en mer hållbar vardag. Uppläggen anpassas till era önskemål, från flerdagsutbildningar till halvdagar och föreläsningar. Ett populärt upplägg över 3-6 månader kan se ut så här:


STUDIEDAGAR/UTBILDNINGSDAGAR & FÖRELÄSNINGARInledande samtal

Vi bokar ett samtal där ni ger en bild av nuläget och beskriver ert önskade läge - vilken förändring vill ni känna - vad ni ha med er efter vårt gemensamma arbete. Utifrån era önskemål, min kunskap och erfarenhet föreslår jag sen ett upplägg.
 

Inspirationsföreläsning för samsyn

9 av 10 skolor jag arbetat med väljer att komplettera utbildningsdagarna med en värdefull inspirationsföreläsning som omfamnar även vårdnadshavarna. Detta tillsammans med utbildningen internt ger stor effekt. En föreläsning om föräldraskap, där livet i skolan och familjen baseras på likvärdighet och lyhördhet. Vi lyfter bort känslan av otillräcklighet och hittar trygghet. En föreläsning för alla som funderar på:
...gör jag rätt eller fel
...är jag för sträng eller för "slapp"
...eller som helt enkelt är nyfiken på att lära sig mer.
Föreläsningen kan både planeras som en fristående del, som inledning men också som en avslutning på utbildningsinsatsen.

Dag 1 - fokus individ - ökad medvetenhet och insikter som stärker.


Utgångspunkten denna dag är att öka förståelsen för varför det idag är extra viktigt att arbeta för en nedstressad arbetsmiljö och ökad medveten närvaro.

Lägre stressnivå bidrar till ökat välbefinnande och minskar risken för utbrändhet. Personalen känner sig mer engagerad och nöjd med sitt arbete. När stressen minskar kan personalen fokusera bättre och utföra sina arbetsuppgifter med mer närvaro och effektivt, vilket leder till ökad närvaro, ökat lugn och mer kreativitet.

En lugn arbetsmiljö främjar också samarbete och positiva relationer bland personalen, vilket i sin tur förbättrar teamdynamik och arbetskultur. 

Dag 2 - fokus team och arbetsgrupper - att landa och känna tillit


Här stärker vi arbetsgrupperna - skapar medvetenhet kring behov, likheter och olikheter. Vi samtalar kring vad som kännetecknar ett bra team och en bra arbetsmiljö. Hur vi vill ha det när vi arbetar? Vad får oss att trivas och prestera bra? 


Vi ser till viktiga egenskaper, eventuella hinder och stödjande funktioner. Tydliggör nyckelfaktorer och hittar de verktyg ni behöver för att må och prestera bra. Hela tiden med medveten närvaro som en röd tråd genom samtal och teori. F
år kunskap kring kommunikationssätt som möjliggör för oss att undvika onödiga konflikter, minimerar missförstånd och stärker team och kreativitet. 

När vi ökat vår inkännande förmåga med oss själva ökar även vår inkännande förmåga med andra - både barn och kollegor. 

Dag 3 - fokus på praktik, energi och framåtblickIntentionen med denna dag är att i linje med tidigare dagar ta ut riktningen framåt. Nu lyfter vi blicken och skapar förutsättning för att fördjupa lärandet och omsätta i praktiken.


Vi lägger grunden för ett medvetet coachande förhållningssätt som stärker arbetsgrupper och samarbeten med varandra. 
Inför denna dag väljer vi tillsammans ut några fördjupningsområden att samtala kring. 

Exempel på fördjupningsområden

- Självkänsla
- Eget och socialt ansvar - 
- Regler och gränser 
- Coachande förhållningssätt
- HSP - högkänslighet
- Sinnen och energikällor
- Barn som behöver det lilla extra
- Barnyogasagor anpassade för barn.
 

Dagarna som kan planeras som hel- och/eller halvdagar består av teori och praktik varvat för att skapa engagemang och lust. Det görs tid för par- och gruppövningar samt egen reflektion.
 

Jag erbjuder allt från kortare föreläsningar till flerdagsutbildningar och kurser. Utifrån era önskemål om upplägg, tid och innehåll skräddarsyr jag det ni behöver.

BOKA ETT SAMTAL FÖR MER INFORMATION.

Social hållbarhetstrateg i Region Halland - Kerstin Delefelt


”Vi har anlitat Malin till en öppen föreläsning till föräldrar på temat 
Färre konflikter – mer tålamod. Malin är en proffsig talare som på ett enkelt, inspirerande och coachande förhållningssätt gav föräldrarna råd och tips för att bli tryggare i sitt föräldraskap.

Det bästa var de konkreta och tydliga övningarna Malin delade med sig av, som föräldrarna kunde fortsätta arbeta med efter föreläsningen.”

 

Skolkurator F-6 Laholms kommun - Carina Lindkvist

 "Så mycket goda ord, förståelse och tankar. Förmedlar på ett konstruktivt sätt, lätt att lyssna på. Ger energi till vidare utveckling inom detta med konflikter i olika åldrar. Tycker jag fick otroligt många bra tips, som både förälder, mormor. farmor, svärmor, syster, faster, moster, vän och kollega samt i mitt underbart inspirerande arbete som skolkurator på 2 olika F-6 skolor. Tusen tack för detta." 

Rektor på Bruksparkens förskola Camilla Bergqvist


"Dagen gav oss många bra insikter och konkreta tips som vi kan använda i vår vardag, såväl i privatlivet som i professionen på förskolan. När man arbetar på en förskola möter man många människor och vi kommunicerar ständigt om olika saker. Därför var det bra att få insikt om de olika rollerna som vi kan inta när vi kommunicerar. Att vara medveten om rollerna såväl inför ett möte som under, tror jag kan förbättra vårt sätt att kommunicera. Jag tyckte också att lyssnandets olika nivåer var intressant och något som jag vet vi kommer att ta med oss framöver. Att få prova på att vara ”lyssnare” på de olika nivåerna gav insikt i hur olika ett samtal kan bli beroende på hur du väljer att lyssna. Att bli påmind och få mer kunskap om stressens negativa inverkan på oss människor var mycket bra. Insikten om hur stress påverkar kan hjälpa oss i vårt sätt att bemöta och hantera situationer och andra människor.

Vi är mycket nöjda med föreläsningen och med Malin som gav oss en härlig och stressfri dag med ett innehåll som vi tar med oss framöver."

 


Camilla Bergqvist gjorde en satsning på både skolpersonal och vårdnadshavare. Efter genomförd utbildning med all personal genomfördes två föreläsningsomgångar, öppna för alla vårdnadshavare, allt för att så många som möjligt skulle kunna delta. 

Anmäl intresse

Klicka och fyll i dina uppgifter så kontaktar jag dig inom 48h. Du får möjlighet att berätta om er situation och era önskemål och jag berättar mer om vilka möjligheter vi har att arbeta för en nedstressad arbetsmiljö.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN!

Boka tid direkt i min kalender

Boka en tid som passar dig direkt i min kalender. När du gjort det så ses vi på Zoom och pratar igenom möjligheterna för er att nå en nedstressad arbetsmiljö.

BOKA EN TID!

Se inspelat informationswebinar

Om du vill veta mer kan du också fylla i dina uppgifter här så skickar jag en inspelning från mitt senaste informationswebinar om möjligheterna kring "Nedstressad arbetsmiljö på skola och förskola".

JAG VILL SE INSPENINGEN