SKOLOR & FÖRSKOLOR

REFERENSER - COACHING, FÖRELÄSNINGS- OCH UTBILDNINGSUPPDRAG

Arrangera en studiedag, en föreläsning eller en kick off?

Att trivas och må bra är en förutsättning och ofta en grundpelare för psykisk hälsa och en fungerande vardag.

Jag hoppas få medverka till att stärka och utveckla de goda krafter som förebygger, upprätthåller och utvecklar hälsa, både för barn och vuxna. När vi vuxna mår bra och känner oss trygga i oss själva får vi energi och kraft att vara närvarande och inlyssnande. Detta ger oss robusta och stabila barn som är trygga och starka i sin självkänsla och integritet.  

För skolpersonal, föräldrar och vuxna erbjuder jag, online och irl, efter era önskemål:

  • föreläsningar
  • workshops
  • utbildningar 
  • coaching

Ofta som ett komplement till det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som finns på skolor idag. Ibland ett större utbildningsupplägg över flera dagar, i andra fall som del i en studiedag eller som en inspirerande uppstart eller avslutning på en termin.

Om det önskas löser jag så att deltagande som inte har möjlighet att vara med på plats kan delta online, då bokas detta in från början.   

JAG VIL VETA MER!

Innehåll och upplägg

Skräddarsyr varje upplägg så att det passar deltagarna. Föreläser och utbildar bland annat om:

  • Föräldraskap
  • Medveten närvaro & mindfulness
  • Ledarskap (självledarskap och teamledarskap)
  • Nedstressad arbetsmiljö
  • Mod och självkänsla
  • Frustrationstolerans och tålamod

Är du nyfiken på vad jag kan göra för er? Boka då ett startsamtal kostnadsfritt så kan vi prata igenom förutsättningarna och era önskemål.

JAG VILL VETA MER!

Vem är jag?

Certifierad coach med drygt 20 års erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling 

Som coach och utbildare hjälper jag dig och er hitta inneboende trygghet och barn och vuxna att kommunicera och förstå varandra bättre. Jag drivs av att lyfta bort känslan av otillräcklighet som ofta ligger som en blöt filt över vardagen. 

I grund och botten bygger ledarskap - för en familj, en organisation eller som "boss i det egna livet" - på samma sak. Bli sedd, bli lyssnad på och tagen på allvar. 

Eller hur? När vi upplever att vi blir det, hanterar vi motgångar och förändringar lättare. Vi får en bättre dialog med våra kollegor och barn och stärker självkänsla och integritet. Bygger varmare arbetsklimat på arbetsplatsen, blir mer kreativa och produktiva. Framförallt så tar vi ansvar för vårt eget mående. 

Mindfulness för en nedstressad förskola 

Våren 2022 hade jag på uppdrag av Asklunda Montessoriförskola i Vellinge kommun 2 utbildningsdagar på ämnet "Mindfulness för nedstressad förskola. Vilket drömuppdrag! Maria Arcombe, rektor på Asklunda Montessoriförskola satsar verkligen fullt ut på sin personal, arbetsmiljö och framförallt på barnen.

Jag visste redan när vi skulle ses att detta var en förskola och en ledning som låg i framkant. Så sent som 2021 utsågs de till Gasell företag.

För mig är detta den ultimata kombinationen. Som certifierad föräldra- & familjecoach, business- & ledarskapscoah och steg 2 diplomerad mindfulnessinstruktör blir detta ett "allt i ett" uppdrag. 

Att möta ledare och organisationer som arbetar och satsar långsiktigt på personal och arbetsmiljö det ger mig hopp och energi. Nu ser jag fram emot att träffas igen i höst då vi har en halvdag inbokad.

Bildcollage från uppdrag på Asklunda Montessoriförskola i Vellinge kommun. 

Rektor på Asklunda Montessoriförskola - Maria Arcombe om utbildningsdagarna:

"Genom Malins föreläsningar och aktiviteter har vi på vår arbetsplats fått större insikt om hur vi kan arbeta med mindfullness. Att vi själva och vårt mindset påverkar hur vi hanterar situationer som uppstår i verksamheten. Hur vi genom att stanna upp och utvärdera situationen innan vi agerar kan påverka vår upplevelse av det som pågår och därmed minska den upplevda stressen.

En annan viktig insikt är de olika roller vi intar när vi kommunicerar, föräldern-barnet-den vuxne. Genom att vara medvetna om vilken roll vi intar när vi kommunicerar och vilken roll mottagaren kommunicerar från har vi nu möjligheter att förbättra vår kommunikation med varandra.

I förskolans värld ställs man ofta för snabba förändringar och oplanerade situationer, då är vår inställning till det som händer avgörande för hur vi agerar och mår i dessa situationer. Genom den kunskap och de verktyg som vi fått genom Malins utbildningsdagar har vi nu möjlighet att ha ett annat mindset inför det som händer och våra känslomässiga rektioner blir då också annorlunda.

Malins ödmjuka och tydliga sätt gör att det är lätt att förstå och ta till sig det budskap hon förmedlar. Utbildningsdagar som innehåller en bra blandning av information, varvat med personliga erfarenheter och aktiviteter."

Steg för steg mot  en välmående och hållbar arbetsmiljö

Erbjuder allt från kortare föreläsningar till flerdagsutbildningar och kurser. Utifrån dina önskemål om upplägg, tid och innehåll skräddarsyr jag det ni behöver. Allt fler väljer till min glädje att arbeta långsiktigt - steg för steg mot en mer hållbar vardag.

När vi tränar på och blir uppmärksamma i nuet, då upptäcker vi tidigare kroppens signaler på för hög stress och stresstankar. Vi kan då bryta den onda spiralen tidigare. Vi blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Såhär kan ett upplägg över 3-6 månader se ut.


UPPSTART
 Inledande samtal

Vi har ett samtal där ni ger en bild av nuläget och beskriver ert önskade läge - vilken förändring vill ni känna - vad ni ha med er efter vårt gemensamma arbete.

Inspirationsföreläsning för samsyn

En inspirationsföreläsning där både skolpersonal och föräldrar med fördel bjuds in.  En föreläsning som ger kunskap om mindfulness och värdefulla insikter kopplat till föräldraledarskap, där livet i familjen och tillsammans med barn baseras på likvärdighet och lyhördhet. Alla familjer är olika och det finns ingen färdig mall för en perfekt familj. Men det finns hjälp för att få en vardag som fungerar. 

STUDIEDAGAR/UTBILDNINGSDAGARDag 1 - Fokus individ.

Utgångspunkten första dagen är att öka förståelsen för medveten närvaro hos personalen.

Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som personalen känner sig mindre stressad, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl på arbetet som privat. 
 

Dag 2 - Fokus team

Här stärker vi arbetsgrupperna - skapar medvetenhet kring behov, likheter och olikheter. Vi samtalar kring vad som kännetecknar ett bra team och en bra arbetsmiljö. Hur vi vill ha det när vi arbetar? Vad får oss att trivas och prestera bra?

Dag 3 - Praktisera och fördjupa kunskapen

Här omsätts det ni gått igenom på tidigare träffar. Ni tränar och övar - alltid med förankring i er vardag. Inför denna dag väljer vi tillsammans ut några fördjupningsområden att samtala kring. 
 

Exempel på fördjupningsområden
- Självkänsla
- Eget och socialt ansvar - 
- Regler och gränser 
- Coachande förhållningssätt
- HSP - högkänslighet
- Sinnen och energikällor
- Barn som behöver det lilla extra

Dagarna som kan planeras som hel- och/eller halvdagar består av teori och praktik varvat för att skapa engagemang och lust. Det görs tid för par- och gruppövningar samt egen reflektion.

Jag vill veta mer!

Camilla Bergqvist , rektor på Bruksparkens förskola satsade på personal vårdnasdhavare 

Camilla bjöd i september in alla vårdnadshavare till föreläsning kring "Färre konflikter - mer tålamod" föreläsningen erbjöds vid två olika tillfällen för att alla skulle ha möjlighet att delta, mycket generöst.

Detta följdes sen upp av en utbildningsdag med all skolpersonal på temat "Nedstressad arbetsmiljö på skola & förskola".

Såhär skrev några deltagare efter utbildningsdagen:

"Alla övningar som man gjorde under föreläsningen vad jätte bra och dem tar jag med mig och använder nu lite i vardagen!"

"Super bra, tog med mig allt"

"Mycket bra tips på att hitta inre harmoni. Hur man kan hantera stress både privat och i yrket. Att vi fick prova på och tillsammans göra andningsövningar."

"Behaglig föreläsare som blandade teori och praktik på ett balanserat sätt"

Camilla efter utbildningsdagen: 


"Malin är en engagerad föreläsare som med sitt lugn och sin närvaro personifierar Mindfulness! Dagen gav oss många bra insikter och konkreta tips som vi kan använda i vår vardag, såväl i privatlivet som i professionen på förskolan.

När man arbetar på en förskola möter man många människor och vi kommunicerar ständigt om olika saker. Därför var det bra att få insikt om de olika rollerna som vi kan inta när vi kommunicerar. Att vara medveten om rollerna såväl inför ett möte som under, tror jag kan förbättra vårt sätt att kommunicera.

Jag tyckte också att lyssnandets olika nivåer var intressant och något som jag vet vi kommer att ta med oss framöver. Att få prova på att vara ”lyssnare” på de olika nivåerna gav insikt i hur olika ett samtal kan bli beroende på hur du väljer att lyssna.

 
Att bli påmind och få mer kunskap om stressens negativa inverkan på oss människor var mycket bra. Insikten om hur stress påverkar kan hjälpa oss i vårt sätt att bemöta och hantera situationer och andra människor.

 
Vi är mycket nöjda med föreläsningen och med Malin som gav oss en härlig och stressfri dag med ett innehåll som vi tar med oss framöver."