INTEGRITETSPOLICY OCH VILLKOR

 

Dina uppgifter är viktiga för oss

Söderberg Coaching AB värderar skyddet av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares, kunders och samarbetspartners personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Läs gärna igenom hela denna innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vanliga begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Söderberg Coaching AB är personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Vilka typer av information hanterar vi?

När du kontaktar oss eller registrerar dig via ett formulär på vår webbsida kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter: 

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag
 • Titel
 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor, formulärsvar, information om uppdragsförfrågningen, individuella utmaningar, coachingsinriktning etc

 

Vi ber om dina uppgifter för att:

 • Svara på förfrågningar 
 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter
 • Upprätta och bibehålla en dialog
 • Skicka information som kan vara av intresse för dig
 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av
 • Boka plats på webinar, föreläsningar, utbildningar och kurser
 • Uppfylla vårt uppdrag gentemot dig som kund eller samarbetspartner

 

Vi hanterar också information från våra samarbeten och uppdrag i form av minnesanteckningar för att kunna bedriva vår verksamhet och genomföra uppdrag gentemot kunder och samarbetspartners.

 

Personlig information från webbplatsen:

Genom att använda vår webbplats och/eller fylla i dina uppgifter i något av vara formulär godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy samt att vi får:

 • kontakta dig via e-post och telefon 
 • skicka ev nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring till dig

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

  

Personlig information från uppdrag och samarbeten:

Genom att ingå samarbete eller anlita Söderberg Coaching AB för ett uppdrag godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy samt att vi får:

 • kontakta dig via e-post och telefon
 • skicka nyhetsbrev, information vi tror är relevant för dig samt direktmarknadsföring till dig

Du kan när som helst avregistrera dig från e-postutskick genom att klicka på avregistreringslänk i utskicket eller avsäga dig vidare kontakt genom att meddela oss via e-post.  

 

Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade kontaktuppgifter med bransch, ytterligare kontaktinformation etc. Är du kund eller samarbetspartner till oss kan vi komma att komplettera dina uppgifter med ytterligare information om du tidigare lämnat till oss under exempelvis tidigare uppdrag eller samarbeten.

 

Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Marknadsföringsaktiviteter i form av utskick eller telefonkontakt
 • Kundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden 
 • Statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen
 • Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av
 • Planera, genomföra, följa upp och utvärdera överenskomna uppdrag och samarbeten

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling och vid behov enligt lagstadgad lagringstid, därefter raderar eller anonymiserar vi denna data. 

 

När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, till exempel med stöd av samtycke när du anmäler dig till våra event eller mottar nyhetsbrev via e-post behandlar vi endast personuppgifterna om det är nödvändigt och / eller lagstadgat för ändamålet. Personuppgifter som endast samlas in för ett visst ändamål hålls till ett minimum för att kunna utföra syftet, även känt som dataminimering.

 

Vad gäller minnesanteckningar från individuella coachingsamtal så sparar vi dem i 12 månader efter avslutat uppdrag om inget annat avtalats mellan oss, därefter makuleras anteckningarna. Varför vi gör detta är ifall du som kund inom 12 månader vill påbörja ett nytt samarbete med oss så vi vet vad som tidigare har varit på agendan. Men därefter anser vi att det har hänt så pass mycket att vi startar om igen.

 

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer endast att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget och endast till den/de person(er) som innehar arbetsuppgifter relevanta för uppgifterna (tex coach, sälj/marknadsansvarig, ekonomi).  

 

Dessutom, all känslig information som du anger under någon form av coaching/verksamhetsutveckling omfattas alltid av tystnadsplikt (sålunda det inte handlar om olaglig information) eller sekretessavtal.

 

Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. 

 

Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför tillsammans med en extern part kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du arbetar för
 • Eventuellt svar på ytterligare formulärfrågor eller fritextsvar

Som EMCC certifierad coach följer Söderberg Coaching AB, EMCC (internationella branchorganisation)

etiska regler och riktlinjer vid coaching.

 

Betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen kan komma att se din personliga information om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och de får under inga omständigheter använda informationen för andra ändamål än det som överenskommits. 

 

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. 

 

Icke-personligt identifierbar information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part för marknadsföring, reklam eller annan användning.

 

Vi kan komma att ha avtal med tredjeparts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar in åt oss på våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

 

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.

 

Vi kan använda cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen i vår webb samt att sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen. Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare. Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

 

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. På något sätt behöver du kunna bevisa för oss att du är du innan vi kan ge ut ett registerutdrag, rätta eller radera dina uppgifter. Detta för att ingen utan ditt medgivande ska kunna få tillgång till dina personuppgifter. 

 

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

 

Kontaktuppgifter till Söderberg Coaching AB

Söderberg Coaching AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

 

Söderberg Coaching AB

Sjöbrisvägen 24, 23635 Höllviken


Uppdaterad Oktober 2020