NEDSTRESSAD ARBETSMILJÖ

FÖRETAG & ORGANISATIONER

Utbildning för hållbar och nedstressad arbetsmiljö 

Ge era chefer och ledare verktygen de behöver för att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och presterar sitt bästa. 

Ta företaget till nästa nivå med våra utbildningsdagar för en hållbar och nedstressad arbetsmiljö.

Genom att investera i personalens välmående och utveckling, ökar ni inte bara effektiviteten och produktiviteten, utan skapar även en miljö där personalen känner sig mindre stressad, mer fokuserad och kreativ – både på jobbet och privat.

Med mer än två decenniers erfarenhet inom ledarskap, affärsutveckling och försäljning inom Bonnierkoncernen, har jag en djupgående förmåga att snabbt förstå er verksamhet och dess unika utmaningar. 

Nedstressad arbetsmiljö är nyckeln till ökad retention och förbättrade resultat. Anmäl ert intresse nu och ta det första steget mot en starkare och mer lönsam organisation!

VI VILL BLI KONTAKTADE

"Malins ödmjuka och tydliga sätt gör det lätt att förstå och ta till sig det budskap hon förmedlar. Utbildningsdagar som innehåller en bra blandning av information, varvat med personliga erfarenheter och aktiviteter."
/Maria Arcombe

Insikter och verktyg för effektiv stresshanstering

Under utbildningsdagen/arna dagen rustar deltagarna med de verktyg och insikter de behöver för att aktivt ta kontroll över sitt eget välbefinnande och hantera stress på ett konstruktivt sätt. Planerar dagen så att den blir både informativ och interaktiv med en bra balans mellan teori och praktiska övningar.

Jag kommer att börja med att väcka nyfikenhet kring ämnet och därigenom skapa en stark inledning som får sätta tonen för utbildningen. Därefter kommer vi att utforska grunderna för stärkt självledarskap och effektiv stresshantering, med fokus på konkreta exempel och verktyg som är direkt applicerbara i deltagarnas dagliga arbetsliv.

Genom dialog och interaktivitet kommer deltagarna ges möjlighet att identifiera och reflektera över sina individuella stressorer och utmaningar. Kommer betona vikten av att öka den egna inkännande förmågan och hur detta kan bidra till en mer produktiv och kreativ arbetsmiljö.

Vi avslutar med att teamet sammanställer en konkret handlingsplan, där de omsätter dagens insikter i praktiken. Deltagarna kommer lämna med en känsla av engagemang och målmedvetenhet redo att ta nästa steg i sin personliga och professionella utveckling.

DETTA LÅTER INTRESSANT!

"Malin är en fantastisk föreläsare som engagerar med sitt inspirerande sätt att förmedla sitt budskap. Att man måste må bra själv för att bidra på topp är en insikt som kanske inte är ny men med Malins ord fick insikten en ny nivå."
/Susanne Rasmuson

Optimera era resultat med stöd av en certifierad business- & ledarskapscoach 

Separat och/el parallellt med utbildningen erbjuder jag individuell coaching för ansvariga chefsteam och ledare inom er organisation. Jag stöttar, utmanar invanda tankemönster och tar ansvar för att processen tar sig framåt. Här är tre viktiga punkter att beakta:

  1. Skapa personlig tillväxt
    Genom individuell coaching får varje ledare möjlighet att utforska och utveckla sina ledarskapsfärdigheter på ett djupare plan. Jag hjälper dem att identifiera sina styrkor, utmana sina begränsningar och växa som ledare.

  2. Maximera ledarskapets effektivitet 
    Genom att erbjuda stöd och vägledning i realtid kan jag hjälpa era ledare att navigera genom utmanande situationer och fatta kloka, medvetna beslut. Genom att arbeta med dem för att stärka deras förmåga att leda och motivera sina team kan vi maximera ledarskapets effektivitet och resultat.

  3. Förbättra organisationens kultur och resultat 
    Genom att investera i individuell coaching för era ledare visar ni er satsning på att skapa en kultur av kontinuerlig utveckling och tillväxt inom organisationen. Genom att stärka era ledares förmåga att leda och inspirera sina team kan vi tillsammans förbättra organisationens kultur och resultat."

Med coaching maximerar ni potentialen hos era ledare och ni tar ert team till nya höjder av prestation och välmående.

JAG VILL BOKA ETT SAMTAL OCH FÅ VETA MER

Johanna Svensson, Ekonomichef Värnamo kommun 


"Jag vill varmt rekommendera Malin som coach. Vi hittade en bra struktur där det fanns en långsiktig målbild samtidigt som vi kunde fördjupa oss i situationer som uppkommit mellan samtalet och fokusera på här och nu. Jag upplever att samtalen var till stor nytta. Fick med mig värdefulla insikter och konkreta tekniker som jag kan använda i min vardag." 

Medveten närvaro för ökad arbetshälsa 

Många upplever att arbetet skapar stress. Att arbeta förebyggande har ett stort värde i företag och organisationer.

Genom att öka medvetenheten om hur du själv fungerar och vad som stressar dig, kan du lära dig vilka dina stressorer är. 

När du känner kroppens stressrespons, hur den reagerar och agerar vid stress då ökar din medvetenhet. Du kan då i större utsträckning välja hur du agerar och därefter fatta mer medvetna beslut. Detta stärker dig som individ.

Det handlar inte enbart om att lyfta medarbetare till sin fulla potential, utan medvetet  ledarskap och självledarskap leder även till ökad arbetshälsa dvs mindre ohälsa kopplat till arbetet. 

JAG VILL VETA MER OM COACHING!

Stärkt bolagsresultat genom ökad kreativitet och minskad reaktivitet. 

Jag var inbjuden som föredragshållare på Stockholmsbolaget Mindstreets initiativ "Gränssättning för långsiktigt välmående" - kring att bidra på topp och samtidigt må bra. Såhär skrev Johanna Persson, CEO and co-founder at Mindstreet efteråt:

"Jag har alltid haft en stolthet i min förmåga att ha många bollar i luften. Morgonens Mindmeet med Malin Söderberg gav mig en tankeställare. Malin sa "bara för att vi är bra på något så innebär det inte att det är bra för oss". Kloka ord, och för att vara ärlig är det ju inte nödvändigtvis de dagar där jag varit master på jonglerandet som jag mår som bäst när jag går hem."

Anette Östergren, Konsult på HiGear Transformations AB

fd vVD HD-Sydsvenskan


"Jag har haft glädjen att arbeta tillsammans med Malin på Sydsvenskan och sedermera på HD-Sydsvenskan, i närmare 20 år.

Under de åren har mediebranschen genomgått en total förvandling. Företaget har helt enkelt varit tvunget att söka en helt ny affärsidé och i det sökandet, som ju blev en riktig framgång, har Malin spelat en viktig roll. Malins utveckling i bolaget säger mycket om hennes driftighet, hur uppskattad hon var och vilken bred kompetens hon har.

Malins främsta egenskap tycker jag, är hennes engagemang och lojalitet till uppgiften oavsett om det handlar om ledarskap eller affärsutveckling. Malin är alltid den som är mest påläst. Hennes engagemang gör att hon inte ger upp även om motvinden emellanåt blåser hårt. En annan egenskap som imponerat djupt på mig är Malins lugn och att hon alltid visar respekt gentemot sina medarbetare."

WEBINARSERIE
- skapa värde för individ, team och organisation

Har ni återkommande månadsmöten med projekt-, budgetuppföljning och avrapportering av olika slag? Till er har jag utformat ett upplägg med en serie smarta inspirerande webinar - för att du skall kunna satsa på både medarbetare och resultat. För visst är det så, att när vi mår bra - gör vi bra? När stressnivåerna sjunker ökar kreativiteten och med det kommer förbättrade resultat.

Dags att skapa den förändring ni behöver för att må och prestera på topp.

LÄS MER OM WEBINARSERIEN

Några av mina tidigare kunder & uppdragsgivare