WEBINARSERIE

- skapa värde för individ, team och organisation

 

Dags för möten som ger inspiration, främjar energi och kreativitet. 


Har ni återkommande månadsmöten med projekt-, budgetuppföljning och avrapportering av olika slag? Till er har jag utformat ett upplägg med en serie smarta inspirerande webinar - för att du skall kunna satsa på både medarbetare och resultat. För visst är det så, att när vi mår bra - gör vi bra? När stressnivåerna sjunker ökar kreativiteten och med det kommer förbättrade resultat. 

Dags att skapa den förändring ni behöver för att må och prestera på topp.

Upplägg för er som:

  • ...värnar om medarbetares mående och personliga utveckling.

  • ...vill förbättra resultat och sänka upplevd känsla av stress.

  • ...vill öka kreativitet och samarbete.
LĂ…TER SOM ETT UPPLĂ„GG FĂ–R OSS
WEBINARSERIE

För sänkta axlar & mer energi

För företag och organisationer som önskar främja en kultur av samarbete och öppen kommunikation. Med denna webinarserie får ni den vitamininjektion som behövs för att värna och ta vara på den kraft som finns i organisationen. 

Webinarserien fungerar som ett komplement till befintliga möten som uppstart eller som avslutning. Längden anpassas men ligger runt 30 minuter vi tar självklart hänsyn till era förutsättningar och önskemål. Detta kommer ge energi, kraft och bidra till framåtdrift.  

Insikten om att vi själva kan styra och ta kontroll, istället för att tas som gisslan av känslor och reaktiva tankar, ger en enorm kraft – skapar tillit till vår egen förmåga.

Fokus på stärkt självledarskap, ökad kreativitet & stressreduktion


Som coach och utbildare hjälper jag dig hitta ledarskapet som får dig, dina medarbetare och ditt team att växa och må bra.
 Detta görs i formen av individuell coaching, utbildningsdagar eller som i detta upplägg - en serie webinar - ibland en kombination.

De företag, skolor och organisationer jag anlitas av drivs ofta av ledare som förstår vikten av delaktighet – att bli sedd och lyssnad på. Tillsammans arbetar vi för att förebygga ohälsa och främja välmående i en tid där många upplever att arbetet skapar stress.


Med ökad medvetenhet tar vi viktiga steg för att nå en arbetsmiljö där vi undviker onödiga energidränerande konflikter och onödig stress - en förutsättning för att fler ska få full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande. Tillsammans breddar vi perspektivet och skapar tillväxt för teamet, individen och företaget.

När vi mår bra och känner oss trygga i oss själva får vi energi och kraft att vara kreativa och produktiva, vi ser och lyssnar in oss själva och varandra. Detta ger oss robusta och stabila organisationer och team. 

VI VILL VETA MER!

Vad ingår i webinarserien?


Uppstartssamtal inför start för anpassning av upplägg.
Inspelning görs möjlig för de deltagare som inte har möjlighet att delta live eller önskar repetera.
Worksheets i pdf format finns tillgängligt för de som vill arbeta vidare med respektive del.


 

WEBINAR 1 

Verktyg för ökad närvaro och mer tålamod. 

Från det ögonblick vi vaknar tills vi kommer hem från jobbet kan våra dagliga rutiner kännas som en virvelvind av stress och konkurrerande krav. I ett försök att ta oss igenom en hektisk dag, "kör" vi på autopilot och reagerar - istället för att agera medvetet och fatta beslut i linje med den vi är och vill vara.

  • Efter detta första webinar kommer ni ha insikt i samhällsstrukturer och verktyg för att fatta mer medvetna beslut. 
WEBINAR 2 

Tankens kraft och påverkan. 

Tankarna snurrar ofta fort och det kan vara svårt att "få tag på dem" och stanna upp. Därför är risken stor att de "får fäste" och tillåts driva iväg och förstärka det vi känner utan reflektion. Att försöka hantera känslor som uppstår med hjälp av tankar är därför väldigt svårt. 

  • Efter webinaret kommer ni att ha fördjupad insikt och förståelse som möjliggör för er att ta ansvar för både tankar och känslor som uppstår. När vi blir bättre på att känna in oss själva, ökar även vår inkännande förmåga med andra.
WEBINAR 3 

Att förstå stressorer och samband

Den mänskliga hjärnan har utvecklats från att vara instinkts- och driftsstyrd till att i allt högre utsträckning kunna ta logiska, rationella beslut. Vid överbelastning och stress får vi en förenklad syn på livet och det som händer. Stress gör oss instinktsstyrda - våra beslut blir mindre övervägda och medvetna.

  • På samma sätt som insikten att vi inte behöver styras av våra reaktiva tankar och känslor är förståelsen för hjärnans "agerande" och utveckling viktig. Efter detta webinar har ni stärkt känslan av lugn och tillit till er egen förmåga. 

Vi är den bästa versionen av oss själva

när vi mår som bäst. 

WEBINAR 4 

Kommunikation & transaktionsanalys

Här blir vi varse hur vi kommunicerar och iakttar den vi möter. Transaktionsanalys introducerades av den kanadensisk-amerikanske psykiatern Eric Berne i mitten på 50-talet. Ett personlighetssystem som både beskriver individen och det sociala samspelet mellan individer. 

  • Webinaret och modellen kommer synliggöra hur vi - mer eller mindre medvetet - intar olika positioner beroende på situation, relation och interaktion. Ju mer observanta vi blir på oss själva och de vi möter desto mer "herre över oss själva" blir vi. 
WEBINAR 5 

Att lyssna på tre nivåer - att nå ut och nå fram

Inte nog med att det är viktigt att lyssna, nu skall vi dessutom lära oss att  lyssna på tre nivåer och bli varse hur vi gör. Vi har tidigare pratat om att inte gå på autopilot och reagera. Detta är ytterligare en viktig del i att kunna stanna upp och ta in en situation/person.

  • När vi avslutat webinaret kommer ni att vara lyssnare som i större utsträckning inte bara förstår budskapet utan också personen som finns mitt emot er. 
WEBINAR 6 

Reaktivitet och proaktivitet

Mindset kan enkelt förklaras genom att det i grunden verkar finnas olika uppfattning kring om vi har en fri vilja eller om våra liv är förutbestämda.

De som tänker att de har en egen vilja, som känner att de kan välja, de tenderar att i högre utsträckning få det de drömmer och längtar efter – de når helt enkelt sina mål i högre utsträckning.

  • När vi avslutar kommer ni ha ökat tilliten till er egen förmåga. Ni lägger kraft på det ni kan påverka, i stället för det som ni inte kan göra något åt. Detta ger större handlingsutrymme och ökad kreativitet.
VI Ă„R INTRESSERADE!

Paketpris exkl moms: 26 400 kr

FINT ATT HA DIG HÄR!

Malin Söderberg

Målinriktad ledare med sinne för affärer och med hjärta för människor, som vill bidra till hälsa, lönsamhet och utveckling. Jag har alltid haft ett stort intresse för människor och det samspel vi har med varandra. Har arbetat med ledarskap och affärsutveckling under drygt 20 år i en stor mediekoncern. Men sen klassiskt mitt i livet sadlade jag om, vidareutbildade mig och idag driver jag Söderberg Coaching AB.

Jag känner att jag har en stark inre kompass. När jag utmanas och tålamodet tryter - det gör det även för mig ibland - då vet jag ofta vad jag behöver göra.


När vi ses, är min önskan att bidra till att ni stärker magneten i er inre kompass så att den kan guida er rätt.

"Genom Malins föreläsningar och aktiviteter har vi på vår arbetsplats fått större insikt om hur vi kan arbeta med mindfullness. Att vi själva och vårt mindset påverkar hur vi hanterar situationer som uppstår i verksamheten. Hur vi genom att stanna upp och utvärdera situationen innan vi agerar kan påverka vår upplevelse av det som pågår och därmed minska den upplevda stressen."

/Maria Arcombe

"Att få vetskap om att våra tankar, känslor och kropp är starkt förknippat med varandra. Hur våra tankar fungerar; att man tänker på saker som hände igår eller på något som vi inte håller på med och den där ständiga oron som man har om saker som inte kommer att inträffa. Tankar som tar vår energi och hur det sen skapar olika känslor/stress och hur kroppen påverkas. Det är en värdefull kunskap som vi fick denna dag."

/Anette Smith

JAG VILL VETA MER!

"Det är få föreläsare som lyckas ge så många bra konkreta råd, på så kort tid, utan att det känns överväldigande. Malin är inte bara väldigt kunnig utan väldigt duktig på att fånga lyssnaren och förklara på ett både enkelt och intressant sätt."

/Melisa Milak

"När man arbetar på en förskola möter man många människor och vi kommunicerar ständigt om olika saker. Därför var det bra att få insikt om de olika rollerna som vi kan inta när vi kommunicerar. Att vara medveten om rollerna såväl inför ett möte som under, tror jag kan förbättra vårt sätt att kommunicera.

Jag tyckte också att lyssnandets olika nivåer var intressant och något som jag vet vi kommer att ta med oss framöver.

/CAMILLA BERGQVIST 

REFERENSER/KUNDER