REFERENSER

Business- & ledarskapscoaching,

utbildnings- och föreläsningsuppdrag

VAD TYCKER TIDIGARE COACHKLIENTER OCH UPPDRAGSGIVARE?

PATRICIA LUNDGREN

Ungdomssamordnare/Arbetsmarknadsutredare
Hylte kommun

FÖRELÄSNING

"Jag tycker föreläsningen var superbra, väldigt ”matnyttig” med mycket bra tips och trix som man kan ta med sig, utan att det kändes som någon pekpinne. Hög igenkänning och mycket bra konkreta tips från vardagen som man kan relatera till.

Jag kände att du som föreläsare var väldigt inbjudande, genom att både ställa frågor och ”se” de som deltog även om det var digitalt, du hade ett väldigt bra upplägg, var väldigt inkännande, bra på att respondera. Ett väldigt positivt och behagligt intryck!

Det bästa med föreläsningen var nog att det var så brett, oavsett vad för relation, problematik, tankar eller funderingar kring sitt barn eller föräldraskap så fanns det bra saker att plocka lite här och var, nya infallsvinklar att tänka på eller nya sätt att prova i sitt vardagliga liv!

Toppbetyg från mig!

(Föreläsningsarrangemang för föräldrar och vuxna.)

CARINA LINDKVIST

Skolkurator F-6
Laholms kommun

FÖRELÄSNING

"Så mycket goda ord, förståelse och tankar. Förmedlar på ett konstruktivt sätt, lätt att lyssna på. Ger energi till vidare utveckling inom detta med konflikter i olika åldrar. Tycker jag fick otroligt många bra tips, som både förälder, mormor. farmor, svärmor, syster, faster, moster, vän och kollega samt i mitt underbart inspirerande arbete som skolkurator på 2 olika F-6 skolor. Tusen tack för detta." 

(Föreläsningsarrangemang för föräldrar och vuxna.)

CECILIA NEBEL

vd Nebel Media, grundare Optimistklubben, moderator och journalist.

"Som vd, företagare och mamma är livet fullt av utmaningar och olika val. Samtalen med Malin har gett mig verktyg och mod att fatta medvetna beslut som gynnar både mig, mitt företag och min familj. Jag har fått syn på drivkrafter och faktorer som påverkar mig och utifrån det börjat säga både mer ja och nej. Jag kan varmt rekommendera Malin som coach, vårt samarbete har gett mig ovärderliga verktyg att förbättra mitt självledarskap i strävan att leva ett hållbart (arbets)liv fritt från negativ stress och fyllt av mening och lust."

"Malin du är en väldigt bra coach. Du är så pedagogisk, lugn och empatisk. Du utstrålar ett lugn som också smittar av sig på mig. Det känns så personligt i kontakten med dig."

 
Sandra Wallman

"Du har fått mig att bli mycket tryggare i min föräldraroll. Det har varit oerhört givande att få ta del av allt ditt material och dina föreläsningar. Detta är något jag kommer ha stor glädje av hela livet dels som mamma och dels som förskollärare. Stort tack!"

 
Karin Noréus

MARIE DACKE

Professor sinnesbiologi, forskargruppsledare - Lunds Universitet.

 

"Jag tog kontakt med Malin då jag stod inför ett antal utmaningar och möjligheter i min akademiska ledarroll. Målet var att bena ut vad kärnan i dessa utmaningar var, ta fram olika vägar att bemöta dem och kartlägga var jag vill i min yrkeskarriär. Efter mina samtal med Malin har jag nu en tydligare linje att arbeta efter med en sänkt stressnivå som en tydlig bonus.

Malin är metodisk, öppen, utmanande och leder hela tiden samtalet framåt. Jag var i början skeptisk till hur hon skulle kunna navigera i den komplexa miljö jag befinner mig i, men det var inte alls ett hinder för våra samtal. Malin guidade mig tryggt från reflektion till insikt till en väg framåt. Denna process tar jag nu med mig. Tack!"

VAD TYCKER TIDIGARE COACHKLIENTER OCH UPPDRAGSGIVARE?

KERSTIN DELEFELT

Social hållbarhetstrateg

Region Halland

FÖRELÄSNING


”Vi har anlitat till en öppen föreläsning till föräldrar på temat 
Färre konflikter – mer tålamod. Malin är en proffsig talare som på ett enkelt, inspirerande och coachande förhållningssätt gav föräldrarna råd och tips för att bli tryggare i sitt föräldraskap.

Det bästa var de konkreta och tydliga övningarna Malin delade med sig av, som föräldrarna kunde fortsätta arbeta med efter föreläsningen.”

(Föreläsningsarrangemang för föräldrar och vuxna.)

JOHANNA SVENSSON

Ekonomichef Värnamo kommun 

"Jag vill varmt rekommendera Malin som coach. Vi hittade en bra struktur där det fanns en långsiktig målbild samtidigt som vi kunde fördjupa oss i situationer som uppkommit mellan samtalet och fokusera på här och nu. Jag upplever att samtalen var till stor nytta. Fick med mig värdefulla insikter och konkreta tekniker som jag kan använda i min vardag." 

 

MARIA ARCOMBE

Rektor  Asklunda Montessoriförskola

Vellinge kommun

 3 UTBILDNINGSDAGAR


"Genom Malins föreläsningar och aktiviteter har vi på vår arbetsplats fått större insikt om hur vi kan arbeta med mindfullness. Att vi själva och vårt mindset påverkar hur vi hanterar situationer som uppstår i verksamheten. Hur vi genom att stanna upp och utvärdera situationen innan vi agerar kan påverka vår upplevelse av det som pågår och därmed minska den upplevda stressen.

En annan viktig insikt är de olika roller vi intar när vi kommunicerar, föräldern-barnet-den vuxne. Genom att vara medvetna om vilken roll vi intar när vi kommunicerar och vilken roll mottagaren kommunicerar från har vi nu möjligheter att förbättra vår kommunikation med varandra.

I förskolans värld ställs man ofta för snabba förändringar och oplanerade situationer, då är vår inställning till det som händer avgörande för hur vi agerar och mår i dessa situationer. Genom den kunskap och de verktyg som vi fått genom Malins utbildningsdagar har vi nu möjlighet att ha ett annat mindset inför det som händer och våra känslomässiga rektioner blir då också annorlunda.

Malins ödmjuka och tydliga sätt gör att det är lätt att förstå och ta till sig det budskap hon förmedlar. Utbildningsdagar som innehåller en bra blandning av information, varvat med personliga erfarenheter och aktiviteter." 

(3 utbildningsdagar med all skolpersonal) 

NYFIKEN?

BOKA ETT SAMTAL SÅ BERÄTTAR JAG MER.

Klicka på knappen och hitta en tid. Så får du berätta om utmaningar, behov och målsättning - jag går igenom hur vi skulle kunna lägga upp coachingen, föreläsningen eller/och utbildningen. 

TILL KALENDERN

 

CAMILLA BERGQVIST 

Rektor Bruksparkens förskola

Vellinge kommun

 UTBILDNINGSDAG

"Malin är en engagerad föreläsare som med sitt lugn och sin närvaro personifierar
Mindfulness!

Föreläsningen gav oss många bra insikter och konkreta tips som vi kan använda i vår
vardag, såväl i privatlivet som i professionen på förskolan.

När man arbetar på en förskola möter man många människor och vi kommunicerar
ständigt om olika saker. Därför var det bra att få insikt om de olika rollerna som vi kan
inta när vi kommunicerar. Att vara medveten om rollerna såväl inför ett möte som under, tror jag kan förbättra vårt sätt att kommunicera.


Jag tyckte också att lyssnandets olika nivåer var intressant och något som jag vet vi kommer att ta med oss framöver. Att få prova på att vara ”lyssnare” på de olika nivåerna gav insikt i hur olika ett samtal kan bli beroende på hur du väljer att lyssna.


Att bli påmind och få mer kunskap om stressens negativa inverkan på oss människor var mycket bra. Insikten om hur stress påverkar kan hjälpa oss i vårt sätt att bemöta och hantera situationer och andra människor.


Vi är mycket nöjda med föreläsningen och med Malin som gav oss en härlig och stressfri
dag med ett innehåll som vi tar med oss framöver."

 

(1 heldasdutbildning med all skolpersonal på YSB)

CAMILLA BERGQVIST 

Rektor  Bruksparkens förskola

Vellinge kommun

FÖRELÄSNING

"Vi bjöd in våra föräldrar till en föreläsning med Malin och ämnet var “Mer tålamod, färre konflikter”. Det var stor uppslutning vilket var roligt.

Jag tycker Malins föreläsning gav enkla verktyg som familjer kan använda sig av i sin vardag för att hantera arbetsamma situationer som uppstår.

Föreläsningen gav också flera användbara tips för att få syn på de saker i vardagen som inte fungerar så som jag önskar och förslag på hur jag kan tänka för att få till en förändring.
Vad kan jag förändra eller tänka annorlunda kring, för att vardagen ska innehålla “Mer tålamod och färre konflikter”,

(Föreläsningsarrangemang för föräldrar och vuxna vid två tillfällen för att möjliggöra för alla vårdnadshavare att kunna delta.)

HELENA

Arbetsledare inom social sektor.

"Jag har träffat Malin med syftet att i ett hektiskt liv med höga krav på mig själv, få stöd och vägledning till medveten återhämtning, selfcompassion och i att lyssna in mina egna behov i ett brus av krav, förväntningar och prestation.

Malin inger förtroende och är en lugn, metodisk, kompetent och ödmjuk samtalspartner. Hon är närvarande i samtalet och vägleder på ett ödmjukt men ändå tydligt sätt in dig på tankar och insikter som får dig närmare ditt mål. Malin hjälper dig att reflektera själv och själv inse var du behöver lägga fokus. På något magiskt sätt sitter jag nu här, 10 samtal senare, och har känslan av att alla insikter och förändringar är min egen förtjänst, det är stärkande!"

 

JOHANNA PERSSON GREEN 

VD Mindstreet

Stockholm 

FRUKOSTSEMINARIE

"Malin höll ett frukost seminarium om att stanna upp och reflektera i vardagen för oss på Mindstreet. Våra kunder och konsulter är kräsna seminariedeltagare som hört mycket förut. Feedbacken Malin fick var att hon var behaglig att lyssna på, att hon engagerade och kom med nya infallsvinklar på ett ämne de alla hört om förut. Malin var lättsam och proffsig att ha att göra med i samband med planering av eventet."

(45 minuters morgonseminarie för personal och kunder/uppdragsgivare)

"Mycket bra tips på att hitta inre harmoni. Hur man kan hantera stress både privat och i yrket. Att vi fick prova på och tillsammans göra andningsövningar."

 
Deltagare på utbildningsdag för nedstressad arbetsmiljö.

"Behaglig föreläsare som blandade teori och praktik på ett balanserat sätt"

 
Deltagare på utbildningsdag för nedstressad arbetsmiljö.

 

ANETTE SMITH

Rektor  Gyatrollets förskola 

Vellinge kommun

UTBILDNINGSDAG

"Dagen bjöd på både en härlig föreläsning och små enkla övningar som gav oss en ny syn på hur viktigt det är att stanna upp och tänka till. Malin gav mig en fundering på var jag lägger mina timmar på under en dag. Vad jag själv kan förändra och det är faktiskt bara jag som kan förändra mig själv.
 

Att få vetskap om att våra tankar, känslor och kropp är starkt förknippat med varandra. Hur våra tankar fungerar; att man tänker på saker som hände igår eller på något som vi inte håller på med och den där ständiga oron som man har om saker som inte kommer att inträffa. Tankar som tar vår energi och hur det sen skapar olika känslor/stress och hur kroppen påverkas. Det är en värdefull kunskap som vi fick denna dag.

Vi fick även en medvetenhet om betydandet av vårt bemötandet till andra och hur det kan förändras när man vet vem man pratar med; vuxen-jag, föräldra-jag eller barn-jaget. Verkligen intressant både privat och i sitt arbetsliv.

Malin gav oss en insikt om hur viktig Mindfulness är i den stressiga vardag som vi många har. Hon gav även fina tips på hur man kan arbeta tillsammans med barnen där det är viktigt för oss som pedagoger att tidigt lära barn att få en inre trygghet och att alltid vara närvarande.

En dag som stärkte både mig och mitt arbetslag positivt!"

 

MELISA MILAK 

Grundare av En.visare.se

Göteborg

 

"Malin Söderberg är en superduktig föreläsare, hon har inte bara kunskapen, det märks att hon älskar det hon arbetar med och kan därför förmedla det på ett enkelt och intressant sätt.


Malin var gästföreläsare i min kurs om företagande. De flesta av mina elever känner sig rädda och osäkra kring att våga ta ett så stort steg i livet, som att starta eget företag. På bara en timme lyfte Malins föreläsning allas självförtroende och vi blev alla modigare. Dessutom fick vi konkreta verktyg att jobba med.

Det är få föreläsare som lyckas ge så många bra konkreta råd, på så kort tid, utan att det känns överväldigande. Malin är inte bara väldigt kunnig utan väldigt duktig på att fånga lyssnaren och förklara på ett både enkelt och intressant sätt. Många av eleverna hörde av sig efteråt och berättade att de var jättenöjda med föreläsningen och tacksamma att de fick se den."

 

JOHANNA LEANDER 

Merförsäljningschef 

HD-Sydsvenskan 

Malmö

 

"Vi har anlitat Malin till två mycket lyckade digitala live-föreläsningar. Hon är proffsig, duktigt och väl förberedd. Omdömena från våra läsare i utvärderingarna var entydiga:

"Mycket inspirerande, nyttigt och insiktsfullt."

"Malin va en otroligt bra föreläsare. Tack för denna möjlighet."

Som uppdragsgivare är det väldigt smidigt och tryggt att samarbeta med personer som Malin. För att använda ett slitet uttryck får man förutom en proffsig föreläsning både hängslen och livrem =)

(1h föreläsning med efterföljande frågestund för HD-Sydsvenskans läsare)

 VILL DU VETA MER?

Boka ett kostnadsfritt samtal så berättar jag mer om processen, hur det går till och du kan berätta vilka utmaningar ni har och vilken hjälp du söker.  

HITTA EN TID