Ställ in rätt frekvens och nå fram

Att föräldraskap är något som ska ”komma till oss naturligt” är en myt


Det finns en myt, en föreställning om att föräldraskapet är något som skall komma till oss naturligt när vi får barn. Något vi ska kunna och då borde vi också klara av att hantera de utmaningar som uppstår.

Vi känner oss misslyckade som föräldrar när barnen inte lyssnar eller sätter sig på tvären. Men lika ofta kommer känslan när barnen är ledsna, saknar kompisar eller kanske har svårt i skolan. Med detta kommer känslan av skuld och ibland till och med skam.

Att ta in detta och verkligen ta det till sig är avgörande. Både för det egna måendet men också och framförallt för våra barn och deras utveckling. En förälder växer ur medvetenhet. Föräldraskap är en resa som bjuder på en brant inlärningskurva. Och vi behöver lära oss varje barn, ett och ett.

 

Från instinkt till intuition

Genom att släppa känslan och kravet på att vi skall kunna, veta och klara av allt och istället ha modet att slappna av, vara nyfikna och inlyssnande. Går vi från instinkt (inlärt mönster) till intuition.

Det är samma sak som när vi tex skall ta körkort eller när vi utökar familjen med en hundvalp, vi måste öva, lära känna, träna och öppna upp.

När vi släpper kravet eller uppfattningen om att vi borde veta och kunna, då slappnar vi också av med våra barn. Vi blir medvetna, vi öppnar upp. Vi får en möjlighet att ta in själva ”essensen” av våra barn.

Jag brukar säga att vi skall försöka ”tuna” in med våra barn. Lite som när man förr ställde in radiokanalen med en liten ratt. När vi hittar fram så hör vi ”melodin” och vad som sägs tydligare, vi får lättare att nå fram.

 

Från yttre till inre realitet

När vi tar in en annan person med alla våra sinnen, ser kroppsspråk, minspel, lyssnar på röst och tonläge. När vi sätter fokus på den ickeverbala kommunikationen, då går vi från yttre till inre realitet (verklighet/sanning).

För att undvika de onödiga konflikterna så finns det saker vi kan göra i vår vardag, bli medvetna om, som kommer göra den mindre konfliktfylld.

Vi har aldrig varit mindre närvarande i nuet än vad vi är idag. Vår uppmärksamhet är splittrad. Vår hjärna tvingas att bearbeta intryck i ett rasande tempo nästan hela vår vakna tid. När jag träffar och arbetar med familjer och föräldrar så är ökad medvetenhet en grundpelare. Med den kommer ökade valmöjligheter och nya insikter.

 

Lyssna på din egen kropp

Att bli varse våra egna känslor, lägga märke till och lyssna in kroppen är hjälpsamt. Då ökar sannolikheten att vi på ett lugnt sätt kan ta in situationer och hantera dem på ett bra sätt. Tänk på en situation där hemma när det är tjafsigt och jobbigt. Hur känner du då? Förutom att sätta ord på det som irriterad, frustrerad eller uppgiven, så tänk på kroppsliga förnimmelser, svettas du, högre puls, andas du häftigare, lägger du märke till att du kanske höjer rösten? Fundera lite på detta, redan här ökar du din närvaro, din medvetenhet.


Det som betyder något är nu. Vi kan börja träna idag, att i varje situation, fullt ut öppna upp våra sinnen till situationen som den är. Varje NU har betydelse.

När vi är medvetna och närvarande ökar sannolikheten att vi på ett lugnt sätt kan ta in situationer och hantera dem på ett bra sätt.

Close

50% Complete

Välkommen!

Fyll i dina uppgifter här så får du strax ett mail från mig där du bekräftar dem.
(Se efter i skräpposten eller om du har en uppdelad inkorg, i Kampanjer eller Socialt.)