Ökad medvetenhet bygger motståndskraft

Att bli varse

Att kunna vara medvetet närvarande i det som sker här och nu är betydelsefullt för oss. Det stärker oss som individer, bygger rescilience/motståndskraft. Det stärker även våra mellanmänskliga relationer. När vi är närvarande - då är vi där vi är. Inte minst är det hjälpsamt i vår vardag. Jag tänkte nu skriva om mindfulness - medveten närvaro, eller som Björn Natthiko Lindeblad väljer att kalla det "att bli varse".

Mindfulness har praktiserats långt tillbaka i tiden och ny forskning visar stora fördelar för oss ”moderna människor”. Det används idag inom både hälso- och sjukvård, i ledarskapsutbildningar, för idrottare, pedagoger och elever. Mindfulness är ett förhållningssätt som kan användas i livets alla situationer och skeenden.

I mindfulness tränar vi oss på att lägga märke till när tankarna far iväg, kanske framåt på kommande födelsedagskalas eller bakåt till gårdagens jobbiga lämning på förskolan. Med träning kan vi lära oss reglera var vi är och var vi vill ha vår uppmärksamhet någonstans, lär oss välja medvetet var – här och nu, framåt eller bakåt i tiden.

Vardagsövningar

Mindfulness handlar inte om att ”sitta på ett särskilt” sätt i timmar eller att ”tömma” huvudet på tankar. Om du en sommardag stannat upp och andats in doften av nyklippt gräs, följt solen när den gått ner i horisonten eller njutit fullt ut av morgonens första kopp kaffe? - då har du varit mindful. Att blunda, andas in och känna doften, värmen från koppen mot händerna. Att njuta fullt ut av första koppen, det är en av mina vardagsövningar. Ett fint sätt att starta dagen lite mer medvetet med fokus på nuet och stunden som är.

Du kan börja så, med små vardagsövningar. Gör en sak i taget fullt ut och se vad du lägger märke till, sinne för sinne. Du kan välja att titta ut genom fönstret i fem minuter, bara sitt och titta. När du märker att du börjar tänka på något annat – och det kommer du att göra – då för du bara mjukt tillbaka uppmärksamheten på det ögonblicket igen.

Forskning visar att vanan, den upprepade och återkommande träningen ger bättre resultat än den träning som görs sällan men kanske är längre.
Vi blir bra på det vi tränar, det är så vår hjärna och vårt sinne fungerar. Vad tränar du på? Att hålla fokus eller "ha många bollar i luften”?


Hitta lugn och harmoni i din vardag

Vi frågar ofta andra hur de mår och hur de har det. Men hur ofta stannar du upp och lyssnar inåt, känner in dagsformen? Kroppsliga förnimmelser som fjärilar i magen eller hög puls?

Bli varse tecken på stress, irritation eller tålamod som tryter, tidigare. När du tränar mindfulness blir du bättre på att uppmärksamma det som pågår. Det innebär att du tidigare märker när din puls går upp, nervöst pirr, spända käkar eller när kroppen signalerar stress.

Sen är det naturligt och fördelaktigt att kunna resa tillbaka i tiden och exempelvis lära av sina misstag. En negativ del är att vi lätt kan fastna i tankar om det förflutna och börja älta. Vi behöver naturligtvis också resa framåt i tiden, planera både på kort och lång sikt. Men när vi inte är varsamma och gör det medvetet, då innebär det ofta att vi bara splittrar vårt nu - vårt fokus.
 

En typisk start på en morgonen - när jag pratar med föräldrar?

Larmet ringer och efter några tryck på snoozeknappen hoppar man ur sängen och sen nästan på autopilot går man till köket, sätter på kaffet, dricker en halv kopp och sen in i duschen. Kommer ut från badrummet tar resten av kaffet. På väg för att väcka barnen kollar man mailen lite snabbt i telefonen. Väcker och fixar med påklädning, lite diskussion om hur kallt/varmt det är och vad som passar bäst just idag. Samtidigt har man tankar på det man just läst i ett mail. Man borstar tänderna och sen ut i bilen. Lämnar på skolan och sen tillbaka till jobbdatorn. Känns det igen?

Gör du det som ger dig mening?

Du får kanske gjort mycket den dagen, men är det saker som är betydelsefulla för dig? Lever du dina värderingar? Använder du tiden till det som gör dig glad och lycklig? Som ger dig mening?

Jag undrar – skulle det vara möjligt för dig att avsätta 5-10 minuter varje morgon? Reflektera över detta och medvetet sätta en intention för dagen? Genom att varje morgon medvetandegöra det som är viktigt för dig, odlar du en inre styrka, en klarhet i ditt syfte och ett lugn som gör det lättare för dig att vara den bästa versionen av dig själv, du kan möta dagens utmaningar med en helt annan närvaro.
Denna lilla vana kan helt ärligt förändra liv.

Att stå i kö eller att fastna i en trafikstockning behöver inte innebära frustration och irritation, det kan vara en möjlighet att öva tålamod och lägga märke till det som sker i kroppen. Ett svårt samtal på jobbet, kan bli en möjlighet att vara vänlig, inlyssnande och respektfull, samtidigt som du kan stå fast, du dras inte med lika lätt - det är du inte autopiloten som styr. Vi tappar inte lika lätt bort det som är viktigt för oss eller de värderingar vi har. Det kan vara tid med barnen, att njuta av vårluften eller att hitta tiden till en kär hobby.

5-10 minuter varje morgon, prova... 

Close

50% Complete

Välkommen!

Fyll i dina uppgifter här så får du strax ett mail från mig där du bekräftar dem.
(Se efter i skräpposten eller om du har en uppdelad inkorg, i Kampanjer eller Socialt.)