Hitta lugn och harmoni med mindfulness

Borde njuta mer av livet? Borde vara lyckligare? 

Har du kommit på dig själv efter en hektisk dag att du inte stannat upp och njutit en endaste minut?  Du är trött, känslan och tankarna kommer, du borde njuta mer av det du har. Livet är ju här och nu. 

Du har kanske planerat in träning efter jobbet, men redan innanför dörren börjar du med annat, sätter skorna i ordning, börjar plocka ur tvättmaskinen och sen rullar det på, du går på autopilot och träningen glöms bort.  

Att leva på autopilot, att vara så fokuserad på görandet att vi tappar bort att vara, blir allt vanligare. Alltfler jag möter har en önskan om att kunna stanna upp och njuta. Eller inte ens det, bara stanna upp och vara - ta aktivt del av stunden som är. 

Det handlar inte bara om att vara närvarande på möten, middagar eller barnens uppvisningar. Det handlar om att vara närvarande i livet. Alla livets skeenden är en del av livet - en del av att leva. Allt det roliga, det jobbiga och även tristessen som ibland infinner sig.

Alla livets skeenden är en del av livet - en del av att leva.

Att vara medvetet närvarande är något vi kan öva oss på, det är en färdighet. Förr var det en mer naturlig del av livet. Då gjorde vi i större utsträckning en sak i taget. Vi arbetade på åkrarna, vi högg ved och mjölkade våra kor. Vårt sinne och vår kropp gjorde gemensam sak helt naturligt.

Idag övar vi och blir ständigt utmanade på att göra flera saker samtidigt. Vi åker buss och lyssnar på podd. Vi tittar på Netflix och svarar på mail, samtidigt som vi hjälper barnen med läxorna. Kanske har vi tagit med oss fika till soffan, som vi äter på samma gång. Inget av det vi gör får vår fulla uppmärksamhet.

Under lång tid har det uppmuntrats att "kunna ha många bollar i luften". Men bara för att vi kan eller är duktiga på det, innebär det inte att det är bra för oss. 

Vi får inte läst boken vi satt oss med för att tankarna far iväg.  Eller så missar vi vad någon berättar, för att vi sitter i "andra tankar". Som du kanske märkt så fungerar vårt sinne så att uppmärksamheten lätt far iväg, den kan haka i tankar, ljud, känslor eller i något vi ser. Sedan driver de vidare från det till något annat, till något annat och så vidare.

När vi tränar på att vara uppmärksamma i nuet märker vi inte bara när tankarna far iväg och utan kan ta dem tillbaka och fokusera på det vi vill. Vi upptäcker även kroppens signaler tidigare. Det kan vara signaler på stress, såsom spänningar i axlar eller höjd puls.

Kanske sitter du på ett möte och chefen tittar på dig och säger. "Kan du ha detta klart nästa vecka?" Du känner stressen, hur pulsen stiger, men istället för att låta "autopiloten" svara "Absolut det fixar jag" som du brukar, så tar du ett medvetet andetag, känner in kroppen och svarar, "Nä tyvärr, jag kan inte ta på mig mer." 

Vår medvetna närvaro lär oss om våra gränser. Vi blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar och hitta positiva utvägar.

Tyvärr har många av oss tappat bort detta, vi lägger inte märke till och vi lyssnar inte till oss själva eller till kroppen. Vi är på väg, vi är i görandet. 

Det innebär att vi går miste om fina känslor av ro och glädje. Vi glömmer stanna upp och njuta av regnet, av solens strålar eller den fina känsla som uppstår när en främling vi möter säger hej med ett leende.

När vi är medvetna och lyssnar in kroppen då ökar sannolikheten att vi på ett lugnt sätt kan ta in situationer och hantera dem på ett bra sätt. Istället för att utan uppenbar orsak fräsa ifrån till en oförstående kollega eller tappa tålamodet med barnen.

När vi blir bättre på att känna in oss själva, ökar även vår inkännande förmåga. Vi får lättare att förstå andras oro och rädsla men även drömmar och längtan, för vi är närvarande.

När vi blir bättre på att känna in oss själva, ökar även vår inkännande förmåga. 

Vi stärker helt enkelt våra mellanmänskliga relationer, vilket minskar konflikter och leder till ökad trivsel. Vi får en förbättrad kommunikation. Vi kan stödja varandra, vi vågar dela glädje, framgångar, sorger och motgångar. Vi får helt enkelt ett bättre klimat. 

Det är detta som driver mig, jag känner starkt att människor som mår bra också gör bra. Om jag går tillbaka till det jag skrev inledningsvis, om att njuta mer. 

Det handlar sällan om att njuta mer, att vara mer lycklig eller att sträva efter mer. Livet handlar om att leva, att leva i nuet i den stunden som är. När vi gör det, då känns också livet så mycket rikare. Då är vi fullt ut delaktiga i dagen. Vi uppskattar regndropparna i ansiktet, vi leker och är närvarande med barnen, vi slentrianjobbar inte bara för att det plingar i mailen.  Vi fattar medvetna beslut i större utsträckning. Vi är inte halvhjärtade. Vi är med, vi deltar i livet.  

Vi är inte halvhjärtade. Vi är med, vi deltar i livet.  

Känner du igen dig? När hade du velat vara mer närvarande eller önskat mer tålamod? 

Skriv gärna en rad här i kommentarerna eller gå in på Familjefamn FB sida och dela med dig.

Close

50% Complete

Välkommen!

Fyll i dina uppgifter här så får du strax ett mail från mig där du bekräftar dem.
(Se efter i skräpposten eller om du har en uppdelad inkorg, i Kampanjer eller Socialt.)