Balans och motgift i ledarskapet

Hur hanterar naturen olika energier? 

Tänker beskriva ledarskap och föräldraledarskap på ett lite annorlunda sätt. Lyssnade på Dr Shefali Tsabary för ett tag sedan och hon utmanade mig på ett, tycker jag, kreativt sätt när hon jämförde föräldraskapet med ”modernatur”. Jag har sedan dess flera gånger reflekterat över liknelsen och vill därför dela med mig.

Liknelser öppnar ofta upp för reflektion, ökad medvetenhet och ger nya perspektiv. Se om du kan läsa texten här med öppet sinne. Fundera på vad du tar med dig.

För att hjälpa oss bort från den stereotypa bilden av en förälder som allvetande och perfekt, som ofta skapar en känsla av otillräcklighet och frustration, så kan vi titta på de kvalitéer som naturen har och hur den valt att ta sig an och hantera olika energier.

Ett sätt att komma ur den egoistiska föräldrarollen, nu tänker du kanske, ”att vara förälder är inte att vara egoistisk”- men jag menar att det till viss del är det. Vi är så fokuserade på att göra rätt, vara bra föräldrar som får lyckliga och välmående barn att vi tappar bort essensen av föräldraskapet som är att vara inlyssnande guider, snarare än ”drejare av den perfekta skålen”.

Titta på naturen, dess kapacitet att stanna upp och vara i nuet men ändå i ständig förändring. I naturen finns ett sömlöst förhållningssätt till förändringar.

Naturen visar oss att allting går hand i hand. Naturen är dubbel. Vi kan inte veta vad varmt är om vi inte vet hur kallt är. Samma sak gäller sorg och glädje. Det finns alltid ett motgift som kan återställa balansen. När vi lär oss att tänka och fundera kring naturens element, då får vi också verktyg att balansera våra energier och vi möjliggör för våra barn att växa fullt ut.


Jord


Om vi börjar med att titta på elementet jord – vilka kvalitéer har jorden som gör det möjligt att ta hand om oss alla? Energin är jordad/grundad. I jorden får rötterna breda ut sig, här finns stabilitet. Jorden är oändligt generös, ger upphov till och vårdar alla former av liv, urskillningslöst. Tillåter alla och ger alla plats.

När vi som föräldrar funderar över detta och förkroppsligar jordens energi i vår familj, då kan vi påminna oss om att vara i nuet och försöka vara grundade, behålla båda fötterna stadigt på marken.

Kan vi på samma sätt tillåta och omfamna - vara en behållare - för våra barns mångfald? För deras olika humör, deras alla känslor, ja till och med deras utbrott.

När vi kan vara solida och grundade då visar vi våra barn att alla delar av dem, de dåliga, de bra, de jobbiga, de uppsluppna - allt får plats hos oss (i vår behållare.)

När vi är villiga att omfamna våra barns känslor, då förmedlar vi - ”vi går inte sönder - vi ger inte upp - vi dömer inte - vi finns kvar.” Precis som jorden fortsätter finnas och ge näring.

När vi påminner oss om detta, då minns vi att vi behöver vara lika trygga, icke dömande, omfamnande och livsbejakande som jorden.


Luft


Nästa element är luft. Vad är då luft? Det är utrymmet runt oss och mellan allting. Luft är utrymme. Luft utstrålar lätthet, en expansivitet av att vara. Denna lätthet är ofta det våra barn längtar efter att vi skall förkroppsliga.

Om vi tänker oss denna symbol för rymlighet i vårt föräldraskap så kan vi fundera över - tillåter vi våra barn egen inre och yttre rymd? Inte bara enskildhet/egen tid, utan ger vi dem rätten att utforska, snubbla, trilla och misslyckas? Låter vi dem att i fulla drag utvecklas i sin egen takt?

Genom att vi skapar rymd i våra egna liv, stannar upp och blir medvetna i nuet, ger vi också detta till våra barn.

 

Eld


Tredje elementet där vi kan hämta inspiration är eld. Vad är då eld? Eld kan antända snabbt och förstöra allt i sin väg. Eld kan också komma med kraft och energi, bryta igenom status quo och skapa förändring. När vi inspireras att tänka utifrån eldens kvalitéer, då kan vi tänka i termer av snabbhet, glöd och förändring.

Lika mycket som eld kan förändra och förgöra det gamla så är eld också värme, inbjudande och livsbejakande - en livräddare. Eld är fyren av ljus i stunder av mörker. I stunder av förtvivlan och vid konflikter, då kan vi använda naturens element - jord, luft och eld – som inspiration.

 

Vatten


Vatten symboliserar förmågan att flyta med, flyta med i livet. När vi lär oss att manövrera kring livets stockar och stenar utan att fastna, inte ser dem som hinder, då har vi greppat konsten av att leva medvetet.

När vi tar till oss vattnets kvalitéer, som livgivande, alltid i rörelse på den väg som ger minst motstånd som aldrig går emot eller stannar upp. Vatten hittar och skapar alltid nya stigar och fåror. Detta handlar medvetet föräldraskap om. Att aldrig gå emot barnets motstånd utan alltid hålla blicken på stigen med mest flow. Hur kan jag flyta fram med mitt barn snarare än att bryta ner deras motstånd?

När vårt barn blir upprört, oroligt eller upplever en kraftfull känsla då vet vi att vi inte skall spegla denna. Om vi möter upp med vår egen oro, ångest eller frustration, då ökar deras känsla exponentiellt och vi får en orkan av känslor. Då kan vi istället tänka, hur skulle naturen ta sig an detta och hitta balans?

 

Hur hade naturen gjort?


Tänk dig enorm hetta – hur kan vi då kyla ner, kan vi anta uppgiften som motgift? Kan vi vara som vattnet, följsamt och inte gå emot, utan hitta en lugn väg framåt och förbi? Eller kan vi erbjuda utrymme - som en svalkande vind?

Hur kan vi ta oss an situationer med ett beteende som kompenserar och balanserar den känsla som vårt barn upplever? Vi önskar inte att ta bort känslor, vi önskar och strävar efter att balansera istället för att reagera och spegla. Så att effekten blir ett motgift som tar bort stinget från det negativa och ohälsosamma beteendet och lugnar ner situationen och skapar medvetenhet.

 

Se till dig själv. Vilka energier behöver du förstärka?


Snurrar det fort i ditt liv, händer saker och ting snabbt? Mycket eld och styrka? Behöver du balansera det och vara mer närvarande och rotad?

Eller behöver du:
- erbjuda mer rymd, ge mer tystnad och stillhet?
- skapa driv för förändring?
- tillåta dig själv att flyta fram lite lättare i livet, söka mindre motstånd och konflikter?

Titta på en konfliktsituation, istället för att delta, fundera på hur du kan uppbringa /förkroppsliga ett balanserande motgift. Så att ditt barn kan återfå/justera sina känslor till balans.

När du funderar över detta - kraften i motgiftet. Kom då ihåg att detta gäller livet. Vad behöver dina barn, vad behöver din familj, vad behöver du?

Detta kan låta lite ”flummigt” men tro mig, att öva på och tänka i nya banor hjälper oss att inte fastna i gamla mönster, istället öppnar vi upp för det som är.

Nu är jag väldigt nyfiken att höra hur dina tankar går. Hur landade detta hos dig?

 

Close

50% Complete

Välkommen!

Fyll i dina uppgifter här så får du strax ett mail från mig där du bekräftar dem.
(Se efter i skräpposten eller om du har en uppdelad inkorg, i Kampanjer eller Socialt.)