COACHING

Nu är du här!

Du är här för att du är nyfiken, du vill något mer. Du vill utvecklas, bli medveten och öppna upp för nya möjligheter. Du vill lyssna och ta dig själv på allvar, du vill stiga ur ekorrhjulet, hitta balans och ro. Du vill känna mer energi, få kraft och uppleva ett större lugn.

Du är trött på att känna dig splittrad och slutkörd. Trött på att dagarna bara går utan att du känner dig fullt närvarande och njuter av det du har. Trött på att känna dig otillräcklig.

Känner du igen dig? Då är du på rätt plats. Här börjar din medvetna resa mot det du önskar. Detta är ditt första steg mot den förändring och utveckling du behöver och längtar efter.

Må och prestera på topp


Alla människor har sina egna svar. Som coach hjälper jag dig att finna dina. Jag hjälper dig hitta (själv-) ledarskapet som får dig, dina medarbetare och ditt team att växa och må bra. Detta görs i formen av individuell coaching, utbildningsdagar eller som en serie föreläsningar - ibland en kombination.


Mina coachklienter är insiktsfulla, fördomsfria och engagerade. De anlitar mig, för de vet att de vill och kan mer. Jag hjälper dem hitta svaren inom sig och balansen där de kan må och prestera på topp mitt i livet. Jag har ett coachande förhållningssätt som skapar möjlighet för fler att nå sin fulla potential.

Detsamma gäller för de företag, skolor och organisationer jag anlitas av. De drivs ofta av ledare som förstår vikten av delaktighet – att bli sedd och lyssnad på. Tillsammans arbetar vi för att förebygga ohälsa och främja välmående i en tid där många upplever att arbetet skapar stress. Med ökad medvetenhet tar vi viktiga steg för att nå en arbetsmiljö där vi undviker onödiga energidränerande konflikter och onödig stress, en förutsättning för att fler ska få full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande. Tillsammans breddar vi perspektivet och skapar tillväxt för teamet, individen och företaget.

När vi mår bra och känner oss trygga i oss själva får vi energi och kraft att vara kreativa och produktiva, vi ser och lyssnar in oss själva och varandra. Detta ger oss robusta och stabila organisationer och team.


Jag arbetar även med föräldrar och vuxna, hjälper dem hitta sin inneboende trygghet och familjer att kommunicera och förstå varandra bättre. Förutom personlig coaching så är jag även ansvarig för FöräldraAkademin - Ett unikt program i personlig utveckling för föräldrar och vuxna i en familj. Programmet tar dig steg för steg - från uppgiven och vilsen till trygg och tålmodig i din föräldraroll.

Vad är en coach?

Coaching betyder olika för olika människor. Att coacha handlar generellt sett om att i närvarande samtal, ställa kraftfulla frågor på ett sätt som påverkar och hjälper individer att lösa sina egna problem.

Att anlita en certifierad coach är inte samma sak som att ha ett vardagligt samtal med en vän. Detta är en process, det skall hända något, vi vill skapa förändring. Här ingår ett lärande och du växer som individ med de insikter och den medvetenhet som samtalen ger. Min uppgift är att hjälpa dig hitta dina styrkor och utvecklingspunkter i form av kunskap, färdigheter och beteenden.  

 

Vad vill du uppnå?

Med min hjälp får du stöd att formulera ditt/ert mål och ditt/ert önskade läge så att det inte bara blir tydligt utan magnetiskt. Du har själv svaren, men du kan behöva hjälp att öppna upp och bli medveten om dem. Varje situation, företag och individ har sina unika utmaningar och förutsättningar. 

Ibland funderar och marinerar vi en längre tid på något vi skulle vilja förändra, andra gånger kommer det plötsligt.

Jag hjälper dig komma till insikt och se de möjligheter du har. Vanliga tankar, önskemål och känslor som lyfts är:

 • Känslan av att ha tappat självförtroendet som förälder, ha hamnat i en vardag med konflikter, villkorande och utmaningar.
 • Ibland har man fastnat i en situation på jobbet och önskar ett bollplank för att komma vidare.
 • Stress - vill ha hjälp att vara mer närvarande, hitta lugn och harmoni i vardagen? 
 • Hur skall man få arbetsgruppen att börja arbeta som ett team?
 • Önskar ta nästa steg i karriären?
 • Man känner oro för barnen, det kan handla om utanförskap, datorspelande, vänner eller känslan av dåligt självförtroende och låg självkänsla.

Känslan av att ”Nej, det här går inte! Jag hittar inte ut ur detta.” är vanlig. Känner du igen dig? Fundera då på:

Vad skulle vara möjligt om du vågade mer?

Om du inte brydde dig så mycket om vad du tror andra tycker?

Eller om du slutade identifiera dig med vad du presterar?

Hur går det till?

 1. Börja med att boka ett kostnadsfritt och förutsättningslöst startsamtal.
  Där kan du berätta lite om dig själv och vad du vill ha hjälp med. Du får möjlighet att ställa frågor och känna av personkemin. Detta gör du enkelt genom att klicka på "Boka ett kostnadsfritt..." nere till höger.

 2. Därefter bokar vi in det antal möten vi behöver.
  Samtalen genomförs online eller som fysiska träffar. Fysiska träffar erbjuds i Malmö, Lund och Höllviken med omnejd. Vi avtalar var och hur vi ses.

 3. Samtalen kommer handla om utforskande av nuläget, de resurser som finns och vad du behöver. Vi identifierar de coachingområden vi skall arbeta med. Vi målar upp en framtidsbild och varje möte avslutas med att du formulerar ditt nästa steg. På mötena därefter stäms nuläget av och att målen fortfarande är tydliga och magnetiska. Vi resonerar och reflekterar över vad som hänt sen sist och vad du vill bygga vidare. 

Coaching - företag

"Utveckla & växa" - Coachupplägg på 8h

17 400,00 SEK
"Insikt & förändring" - Coachupplägg på 5h

11 475,00 SEK
"Kickstart" - Enstaka coachande samtal 1h

2 494,00 SEK
Referenser från coachklienter och uppdragsgivare

En PT för livet

Coaching - skapar medvetenhet. Att boka en tid och gå till en coach är lite som att välja en PT men inte bara för kroppen utan för livet.

Utifrån din situation och dina önskemål om framtiden, lägger vi upp våra träffar så att de passar. Att prata med en coach enskilt är effektivt och skapar ofta förutsättning för utveckling och förändring, både på kort och lång sikt. Samtalen är naturligtvis konfidentiella.

Skillnaden att samtala med mig som coach och att träffa en kär vän och prata, är dels att jag är neutral, jag har inga åsikter eller värderingar om dig eller någon annan. Dessutom har du min fulla uppmärksamhet. Min uppgift är att finnas där för dig, ställa korta öppna frågor som leder till ökad medvetenhet och reflektion. 

Du sätter dina egna gränser för vad som tas upp i samtalen. Vi tittar på mönster som upprepar sig och dina "allergier", alltså beteenden som triggar dig, både dina egna och andras. 

Du väljer själv vem och vilka som deltar på våra möten. Allt vi talar om har naturligtvis full sekretess. 

Jag utmanar dig att se fler möjligheter och lösningar. Ibland kommer du till nya insikter och ibland får du bekräftat det du tidigare tänkt. Tillsammans utforskar vi detta och du får möjlighet att reflektera och fundera. Nästa steg blir att omsätta dessa nya insikter till handling. Du kommer känna dig resursstark.

Våra möten avslutas alltid i riktning framåt. I processen ingår att sätta upp tydliga, mätbara mål, som du känner starkt för och att sen löpande följa upp dem.

Du får möjlighet att blicka inåt för att komma framåt. Du reflekterar över dig själv, dina mönster och dina beteenden. Du identifierar dina behov och dina intentioner, dina grundläggande värderingar och hittar din egen väg.

Varför skall du söka hjälp eller boka samtal?


Jag erbjuder en låg tröskel när du är i behöv av stöd och hjälp.

Föräldrar har uttryckt att de önskat hjälp tidigare men att det känts svårt. Några har upplevt osäkerhet inför vem de borde kontakta, myndigheter eller sjukvård, steget har känts stort. Andra har känt att "detta borde vi klara av själva". Tyvärr innebär detta att många mår dåligt och kämpar i onödan alltför länge.

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga. Det drabbar även oss föräldrar. Vi har vanligtvis inte kunskap och resurser att hantera detta, utan vi blir ofta känslostyrda, av oro och omsorg, men det är sällan hjälpsamt.

När det gäller ledarskap (här omfattas även vårt självledarskap), team och organisationer kan det vara svårt att både hitta tid och lösningar. Jag hjälper till att tydliggöra och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Det handlar också om att öppna upp för nya insikter och öka motivationen.

Med min hjälp, i ett tidigt skede, får du möjlighet att reflektera, lyfta blicken både uppåt och inåt. Du vill..

 • stärka självkänslan
 • ha förändring, du vill mer men kommer inte ur startblocken
 • bli mer närvarande
 • bli snällare mot dig själv
 • tydliggöra mål och drömmar
 • öka din resilience – din förmåga till återhämtning vid svårigheter, öka på din seghet.

Business- & ledarskapscoaching 

Jag vill veta mer!

Föräldra- & Familjecoaching 

 

Jag vill veta mer!

Klimakterie rådgivning & coaching  

Jag vill veta mer!

Coaching - Privatpersoner

Enstaka coachande samtal (privatpersoner)

1 200,00 SEK
Coachupplägg 5h (privatpersoner)

5 500,00 SEK
Coachupplägg 8h (privatpersoner)

8 200,00 SEK
Referenser från tidigare coachklienter

Vad får du hjälp med när du anlitar en certifierad coach?

Som certifierad coach hjälper jag dig att identifiera och utnyttja dina styrkor, överbrygga hinder och utveckla din potential både personligt och professionellt.

Genom coaching ökar du din självmedvetenhet, självkänsla och ditt självförtroende. Detta kan hjälpa dig navigera genom utmanande situationer och fatta beslut med större tillförsikt.

Som coach kan jag hjälpa dig skapa balans mellan arbetsliv och privatliv, särskilt viktigt för högpresterande personer som ofta står inför krävande arbetsuppgifter och ett privatliv med högt tempo.

Du som har en ledande position på arbetet kan få hjälp att stärka ditt ledarskap, hantera medarbetare och arbetsteam på ett effektivt sätt och övervinna utmaningar som är specifika för just din roll.

Genom att arbeta med en coach kan du sätta tydliga mål och ta konkreta steg mot att uppnå dem, vilket kan leda till ökad framgång och prestation.

Jag ser fram emot att hjälpa dig nå din fulla potential, där du kan hantera utmaningar med större trygghet - där du upplever meningsfullhet och framgång i karriär och liv.