Bli inspirerad - boka  föreläsning!

Föreläsningar, events och kuser erbjuds online och irl, allt efter önskemål. 

Hitta din mentala kraft, träna ditt mod och stärk din självkänsla!

 

Jag ska visa dig hur du kan träna din självkänsla och hitta ditt mod.

Att träna och stärka självkänslan kan vara det enskilt mest kraftfulla sättet att utveckla dig själv som person samtidigt som du stärker möjligheterna att lyckas med det du drömmer om. 

För att stärka självkänslan och bli modigare behöver vi först bli medvetna om vad som håller oss tillbaka och varför. Vad gör du idag som du inte vill göra? Vad vill du göra som du inte gör?

Efter föreläsning kommer du ha ökat din medvetenhet kring vad som hindrar dig att leva ditt liv fullt ut. 

 

Jag vill veta mer!

Nyfiken på en föreläsning?

Riktar mig till både större och mindre grupper. Under nuvarande pandemi följer jag naturligtvis FHMs rekommendationer.

Erbjuder föreläsningar och workshops kombinerat med coaching online och irl.

Jag föreläser för föräldrar, ledningsgrupper, team, skolpersonal, och andra intressegrupper.

Företag och organisationer som vill erbjuda något extra till medarbetare eller kunder, som ett fristående arrangemang eller ingå som en del i ett större. Så planerar du en avslutning eller kick off så hör av dig så pratar vi oss fram till en bra lösning.

Skolor och utbildningsarrangörer - här erbjuder jag föreläsningar och coaching av skolpersonal, föräldrar och vuxna. Ofta som ett komplement till det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som finns på skolorna. Ibland som del i en temadag i andra fall som en inspirerande uppstart eller avslut på en termin. Läs mer under Skolor.

Privata arrangemang av föräldragrupper och vänner som är intresserade av ett ämne. Kan med fördel kombineras med gruppcoaching. 

Jag skräddarsyr uppläggen så att det passar deltagarna. Föreläser om:

  • Föräldraskap
  • Medveten närvaro
  • Ledarskap

Vill du arrangera en föreläsning så hör av dig så går vi igenom önskemålen.

Är du själv nyfiken kan du fylla i dina kontaktuppgifter så får du löpande information om föreläsningar, webinar och kurser.

Mindfult närvarande ledarskap

En föreläsning där vi talar om ledarskap baserat på närvaro och lyhördhet samt hur mindfulness och medveten närvaro ger oss valmöjligheter. Övning i mindfulness ger oss möjlighet att upptäcka och reflektera över det som händer, istället för att kidnappas av vår autopilot. 

När du som ledare blir bättre på att känna in dig själv ökar även din inkännande förmåga till andra. Ni får ett bättre arbetsklimat.

Stessa mindre upplev mer - här och nu

Vårt sinne och vår uppmärksamhet far lätt iväg, den hakar i tankar, ljud, känslor eller bilder. Det är så vårt sinne fungerar. Vi tappar då fokus på det vi skulle och ville göra.

När vi är uppmärksamma i nuet, då upptäcker vi tidigare kroppens signaler på för hög stress och stresstankar. Vi kan då bryta den onda spiralen tidigare. Vi blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar.

Att träna medveten närvaro fungerar både förebyggande, främjande och rehabiliterande.

Mindfulness & medveten närvaro  

Mindfulness - lär dig uppskatta de små ögonblicken. Mindfulness handlar om att rikta uppmärksamheten med avsikt på det ögonblick och den stund som är. Att göra det på ett icke-värderande sätt. Vi lär oss se verkligheten som den är.

Upplev mindre stress, större lugn och känn dig friskare. Detta är några av de fördelar som mindfulness ger. Under föreläsningen kommer jag att prata och reflektera kring självledarskap baserat på närvaro och lyhördhet samt hur mindfulness och medveten närvaro ger oss valmöjligheter.

Vår energi äts upp av tankar både framåt och bakåt i tiden. Så håller vi ofta på - samtidigt som livet pågår. Känner du igen dig? Då skulle du ha stor nytta av att öva dig på att vara mindful och mer närvarande.

Stjärnfamiljen - från kaos till ny familj 

Ibland känns det som att allt blir fel, hur mycket du än anstränger dig och hur gärna du än vill att det skall bli bra. Hur skall vi förhålla oss till någon annans barn? Hur introducerar vi en ny partner? Dina barn, mina barn och våra barn.

Hur gör vi?

Färre konflikter - mer tålamod 

En onlineföreläsning för föräldrar och vuxna. Om föräldraskap, där livet i familjen baseras på likvärdighet och lyhördhet.

Alla familjer är olika och det finns ingen färdig mall för en perfekt familj.
Men det finns hjälp för att få en vardag som fungerar. En föreläsning för dig som funderar på...
...om du gör rätt eller fel
...är för sträng eller för "slapp"
...eller är nyfiken på föräldraledarskap.

Vad innebär föräldraledarskap byggt på relation och samspel?
Vad är viktigt för dig i din familj?
Hur skulle du önska att det var?

Lyft bort känslan av otillräcklighet och hitta trygghet i ditt föräldraskap.

Tonåringar -gränser & självkänsla  


Hitta lugnet och tryggheten under tonårsåren.

Alla familjer är olika och det finns ingen färdig mall för en perfekt familj. Men det finns hjälp för att få en vardag som fungerar. 

En föreläsning för dig som vill gå från att känna dig uppgiven och vilsen till trygg och tålmodig i din föräldraroll. Kanske vill du ha hjälp att öppna upp dialogen och stärka relationen med din tonåring? Eller så har ni en fin relation idag som du vill bevara även genom tonårstiden?

När barnen närmar sig och blir tonåringar känner vi föräldrar ofta att mycket förändras. Delta på föreläsningen och få en ökad trygghet i vad som är viktigt för dig i din familj.

Jag kommer prata om vad kan vi göra för att våra barn skall utvecklas till självständiga, kritiskt tänkande människor som kan välja med integritet och inte låter sig domineras, kuvas eller förföras.

Efter föreläsningen kommer du att veta:

– Hur du kan hantera tonåringens stora känslor på ett sätt som är bra för er båda och som bygger ditt barns egen känsloreglering.
– Vad som får tonåringar att agera och säga som de gör och på vilket sätt du kan bemöta det.
– Vad det innebär att gå från "uppfostrare" till att bli en "sparringpartner".
– Skillnaden mellan "naturliga konsekvenser" och "fejkade straff".
– Vikten av att reparera och bygga självkänsla.
– Hur du som förälder kan sätta gränser, säga nej och samtidigt stärka ditt barn?

Småbarnsåren  

 

Gränser, närvaro, utveckling och konsten att säga nej.  

Det finns en naturlig utveckling som infaller kring 2 års ålder när barnet utvecklas från att ha varit fullständigt beroende av sina föräldrar till att gradvis bli en självständig och separat individ. Speciellt intensivt är det mellan 2 och 3 års åldern. Inte sällan har vi syskon som också önskar göra sin röst hörd och det uppstår konflikter dem emellan. Under föreläsningen kommer Malin att prata och reflektera kring detta.

Hur skall jag som förälder agera? Ska jag sätta gränser och i så fall vilka och när. Kan jag mildra denna fas eller undvika den? Syskonbråk, hur gör jag? Hur säger jag nej utan att starta ett krig?

"Frustration är en nödvändig del av varje lärprocess och barndomen är en enda lång läroprocess."

/Jesper Juul

BOKA SAMTAL SÅ PRATAR VI OM ERA ÖNSKEMÅL OCH FUNDERINGAR