Rejlers - En av de största och snabbast växande teknikkonsulterna i Norden.

Blev kontaktad av Ida Landin och Erica Persson som leder deras kvinnliga nätverk för ca 200 ingenjörer över hela landet. De planerade en digital lunchsändning där de önskade knyta ihop säcken för året och bjuda nätverkets medlemmar extern inspiration.

Självklart! Ett bolag vars ledning förstår och prioriterar jämställdhet och inkludering är ett bolag jag gärna arbetar med.

För deras nätverk STARK* föreläste jag på temat: ”Hitta din mentala kraft, träna ditt mod och stärk din självkänsla”

Att träna och stärka självkänslan kan vara det enskilt mest kraftfulla sättet att utveckla sig själv som person samtidigt som vi stärker möjligheterna att lyckas med det vi drömmer om.

Men för att stärka självkänslan och bli modigare behöver vi först bli medvetna om vad som håller oss tillbaka och varför.

Vad gör du idag som du inte vill göra? Vad vill du göra som du inte gör? Varför känns det som om vi motarbetar oss själva ibland? När vi förstår det, då är det lättare att ha mod. 🔑

Tack för fin feedback och förtroendet jag fick.

*STärkande nätverk för Alla Rejlers Kvinnor - STARK. Ett nätverk till för kvinnor att diskutera olika frågor inom tech men också för att mötas, dela erfarenheter och stötta varandra.

Med projektet #grow30 och deras partnerskap i Female Technical Engineer så hoppas de år 2025 nå 30% kvinnor i bolaget.

Läs mer om vad jag erbjuder företag och organisationer. 

BOKA ETT SAMTAL SĂ… BERĂ„TTAR JAG MER OM HUR JAG KAN HJĂ„LPA DIG & ER!