Asklunda Montessoriförskola -

Mindfulness för en nedstressad förskola

Våren 2022 har jag på uppdrag av Asklunda Montessoriförskola i Vellinge kommun genomfört 2 av 2,5 bokade utbildningsdagar på ämnet "Mindfulness för nedstressad förskola.

Vilket drömuppdrag! Maria Arcombe, rektor på Asklunda Montessoriförskola satsar verkligen fullt ut på sin personal, arbetsmiljö och framförallt på barnen.

Jag visste redan när vi skulle ses att detta var en förskola och en ledning som låg i framkant. Så sent som 2021 utsågs de till Gasell företag.

För mig är detta den ultimata kombinationen. Som certifierad föräldra- & familjecoach, business- & ledarskapscoah och steg 2 diplomerad mindfulnessinstruktör blir detta ett "allt i ett" uppdrag.

Att möta ledare och organisationer som arbetar och satsar långsiktigt på personal och arbetsmiljö det ger mig hopp och energi. Nu ser jag fram emot att träffas igen i höst då vi har en halvdag inbokad.

Läs mer om vad jag erbjuder skolor och förskolor.

BOKA ETT SAMTAL SÅ BERÄTTAR JAG MER OM HUR JAG KAN HJÄLPA DIG & ER!

Rektor på Asklunda Montessoriförskola - Maria Arcombe om utbildningsdagarna:

"Genom Malins föreläsningar och aktiviteter har vi på vår arbetsplats fått större insikt om hur vi kan arbeta med mindfullness. Att vi själva och vårt mindset påverkar hur vi hanterar situationer som uppstår i verksamheten. Hur vi genom att stanna upp och utvärdera situationen innan vi agerar kan påverka vår upplevelse av det som pågår och därmed minska den upplevda stressen.

En annan viktig insikt är de olika roller vi intar när vi kommunicerar, föräldern-barnet-den vuxne. Genom att vara medvetna om vilken roll vi intar när vi kommunicerar och vilken roll mottagaren kommunicerar från har vi nu möjligheter att förbättra vår kommunikation med varandra.

I förskolans värld ställs man ofta för snabba förändringar och oplanerade situationer, då är vår inställning till det som händer avgörande för hur vi agerar och mår i dessa situationer. Genom den kunskap och de verktyg som vi fått genom Malins utbildningsdagar har vi nu möjlighet att ha ett annat mindset inför det som händer och våra känslomässiga rektioner blir då också annorlunda.

Malins ödmjuka och tydliga sätt gör att det är lätt att förstå och ta till sig det budskap hon förmedlar. Utbildningsdagar som innehåller en bra blandning av information, varvat med personliga erfarenheter och aktiviteter."