3 645,00 SEK

6 månadsbetalningar

Din betalningsinformation lagras på en säker server för framtida köp

Reclaming You (delbetalning)

Från stress, överväldigande känslor och försummade möjligheter till att stå tryggt och stadigt med återvunnen kontroll. En kraftfull resa för att bemästra självledarskap så att du kan sätta gränser, sluta övertänka och börja prioritera. Skapa livet du kan se tillbaka på med glädje.

6 månaders coaching och mentorskap

Upplägg:

  • 1:1 - Personlig coaching under 6 månader

  • Utbildningsmaterial & resurser

  • Gruppcoaching / Q&A

  • Accountability-chatt 

Priset inkl moms.
Företag som önskar faktura mailar [email protected]

What People Are Saying:

Som vd, företagare och mamma är livet fullt av utmaningar och olika val. Samtalen med Malin har gett mig verktyg och mod att fatta medvetna beslut som gynnar både mig, mitt företag och min familj. Jag har fått syn på drivkrafter och faktorer som påverkar mig och utifrån det börjat säga både mer ja och nej. Jag kan varmt rekommendera Malin som coach, vårt samarbete har gett mig ovärderliga verktyg att förbättra mitt självledarskap i strävan att leva ett hållbart (arbets)liv fritt från negativ stress och fyllt av mening och lust. Tidigare coachklient - BUSINESSCOACHING

CECILIA NEBEL vd Nebel Media, grundare Optimistklubben, moderator och journalist.

Jag tog kontakt med Malin då jag stod inför ett antal utmaningar och möjligheter i min akademiska ledarroll. Målet var att bena ut vad kärnan i dessa utmaningar var, ta fram olika vägar att bemöta dem och kartlägga var jag vill i min yrkeskarriär. Efter mina samtal med Malin har jag nu en tydligare linje att arbeta efter med en sänkt stressnivå som en tydlig bonus. Malin är metodisk, öppen, utmanande och leder hela tiden samtalet framåt. Jag var i början skeptisk till hur hon skulle kunna navigera i den komplexa miljö jag befinner mig i, men det var inte alls ett hinder för våra samtal. Malin guidade mig tryggt från reflektion till insikt till en väg framåt. Denna process tar jag nu med mig. Tack! Tidigare coachklient -LEDARSKAPSCOACHING

MARIE DACKE Professor sinnesbiologi, forskargruppsledare - Lunds Universitet.