Våren 2024

Affärsnätverk

För personlig utveckling och stärkt självledarskap

För personlig och professionell utveckling

Varmt välkommen!

Ett unikt affärsnätverk skapat speciellt för dig mitt i livet – här får du verktyg och kraft framåt för både karriär och hälsa! Vi är glada att få bjuda in dig till en inspirerande gemenskap med andra som delar ditt och vårt intresse för utveckling, välbefinnande och affärsframgång.

För dig som...

 • ...vill ha strategier för att hantera stress, främja hälsa och upprätthålla en balanserad livsstil.
 • ...vill utmana vanor, ärvda mönster och utforska hur mindset och medvetna beslut kan forma framtiden.
 • ... vet hur kraftfullt det är att se och inse att andra har liknande utmaningar, höra deras och dina egna reflektioner och kreativa lösningar.

 

OBS: Begränsat antal platser, max 25 personer. 

BOKA MIN PLATS!

FÖRSTA TISDAGEN I MÅNADEN Mars - Juli


7.00 Dörrarna öppnas

7.30 Vi startar igång 

8.30 Föreläsning & samtal avslutas

- 9.30 Efteråt finns det tid för mingel och samtal för den som önskar.

 

Frukost kommer serveras till alla deltagare.

Pris för kommande 4 tillfällen: 1196 kr exkl moms (1495 kr inkl moms)


Då ingår kommande 4 träffar, frukost, möjlighet att bjuda med en vän/kollega i mån av plats samt förtur till höstens omgång. Vi ses på Slättarps Gård – en unik mötesplats på den skånska slätten.  Vi kommer sitta i rofyllda och vackra Ateljén och antalet platser är därför begränsat.

 
BOKA MIN PLATS!
TRÄFF 3 - TISDAG 7 MAJ

Bygg dig Stark - Kost för kropp och själ

För att skapa en stark kropp och starkt sinne behöver du få insikt i hur näring, tankar och känslor samspelar. Förstå att det är minst lika viktigt att göra bra val gällande mat vi äter och tankar och känslor vi “föder” vår kropp och sinne med. Vi kommer utforska verktyg för fysisk och mental hälsa och hur du kan skapa en hållbar balans i kropp och sinne för att optimera ditt välbefinnande. Du kommer få verktyg för vad du kan göra för att skapa en hållbar grund
och för att bygga dig starkare - kroppsligt och mentalt.

 • Hur skapar vi hållbara vardagsrutiner för mat som bygger dig starkare
 • Vi utforskar enkla vardagsverktyg för att skapa mer stärkande tankar
 • Tips på enkla vardagsverktyg för att acceptera och hantera känslor så de stärker dig

Denna morgon blir en investering i ditt välmående och du skaffar dig vardagsverktyg för att skapa en starkare kropp och sinne genom medvetna tankar, känslor och hälsosammare kostvanor. Du kommer du ha större insikt i vad du kan göra för din hälsa och ditt välmående både fysiskt och mentalt. Du kommer få med dig  insikter i hur du kan göra för att lägga på goda vanor, utan bannor och pekpinnar, för att göra skillnad i din kropp och sinne och bygga dig starkare.

Föreläsare: Pernilla Olsson

TRÄFF 4 - TISDAG 4 JUNI

Bygg din kompass - Hitta din mentala kraft, träna ditt mod och stärk din självkänsla!

För att stärka självkänslan och bli modigare behöver vi först bli medvetna om vad som håller oss tillbaka och varför. Var lägger du din energi och din kraft. Vi samtalar om mindset och du kommer förstå skillnaden mellan positivt tänkande och proaktivitet och varför det är viktigt att ha koll på. 

 • Vad gör du idag som du inte vill göra?
 • Vad vill du göra som du inte gör?
 • Hur kan vi arbeta proaktivt för att leva det liv vi önskar.

Denna morgon ökar du din medvetenhet kring vad som hindrar dig att leva ditt liv fullt ut. Du tydliggör vad du behöver för att förändra och hantera det som utmanar dig - i vardag, relationer och arbete. 

Föreläsare: Malin Söderberg 

TRÄFF 5 - TISDAG 2 JULI

Mindfulness - walking & eating

Medveten närvaro gör att du upplever mer med dina sinnen - syn, hörsel, känsel, doft och smak - dina sinnen hjälper dig att uppleva sensationer i det lilla. Att känna och uppleva det stora i det lilla skapar tacksamhet. Tacksamhet skapar förutsättningar för positiva förändringar i livet, din attityd och upplevelser i livet, vilket leder till minskad stress och ökat välbefinnande.

I guidning genom medvetna övningar integrerar vi närvaro i varje steg och tugga, som
skapar en djupare koppling mellan kropp och sinne.

 • Vi kommer träna på medveten närvaro i stilla rörelser
 • Utforska våra sinnen i olika smakupplevelser
 • Reflektera kring - vad mer kan jag uppleva, vad kan jag göra för att vara mer närvarande

Denna morgon kommer skapa inre ro och klarhet, fokus på närvaro i rörelser, andetag och smakupplevelser - låt det bli en möjlighet till inre frid och ökat välbefinnande och skapa en kraftfull koppling till ögonblicket för fler medvetna och kraftfulla beslut och val i livet.

Föreläsare: Pernilla Olsson

DATUM PASSERAT  TRÄFF 1 - TISDAGEN DEN 5 MARS

Verktyg för mindre reaktivitet och mer tålamod & energi

Du kommer att få verktyg som hjälper dig träna och stärka din färdighet kring att vara medvetet närvarande - njuta mer och stressa mindre.

 1. När uppstår det konflikter och stresssituationer i din vardag?
 2. Hur undviker vi dessa och hittar konstruktiva vägar fram?
 3. Vi skapar förståelse för orsakssamband.

Du kommer avsluta morgonen med en tydlig bild över hur du kan träna din närvaro på ett sätt som kommer stärka relationen till dig själv men också till familj, vänner och kollegor. Efter föreläsningen kommer du inte missa lika mycket, du kommer förstå och förekomma i större utsträckning. Du kommer ha mer energi och kraft över till det som är viktigt för dig.

Föreläsare: Malin Söderberg och Pernilla Olsson

DATUM PASSERAT  TRÄFF 2 - TISDAG 2 APRIL

Integritet & personligt ansvar för ett hållbart mående

Gränssättning och personligt ansvar. Omsorgen om vår personliga integritet är helt avgörande för vår utveckling som människor. För att känna ett större driv, tålamod och trygghet behöver du ta reda på vad som är viktigt för dig - din kompass. Att ta personligt ansvar är att i praktisk handling stå upp för sin integritet.

 • Vad tror du på, vilket ledarskap?
 • Vilka värderingar och egenskaper vill du ska genomsyra ditt liv. 
 • Vad behöver du får att må och fungera väl?

Efter denna morgon kommer du att ha en tydlighet kring hur du vill att det skall upplevas att vara en del av din sfär - i familjen men också på arbetet. Du kommer veta hur du agerar på ett sätt som ligger i linje med den du är och vill vara.  Du har lärt känna dig själv och kommit till insikt kring vad du behöver för att må och fungera väl. Du ser verkligheten som den är, upplever mindre stress, ökar din kreativitet och fattar fler medvetna beslut. 

Föreläsare: Malin Söderberg

Dessutom   


Frågestund
- I anslutning till varje liveföreläsning öppnas det upp för frågestund där vi samtalar gemensamt kring dagens ämne och vardagens utmaningar.

Vän/Kollega Som medlem i nätverket kan du i mån av plats bjuda med dig en vän eller kollega till enstaka tillfällen. Pris: 195 kr inkl moms.

Alla vårens medlemmar kommer att ha förtur till höstens omgång

ANSVARIGA FÖRELÄSARE


 

Pernilla Olsson

Jag brinner för att bygga människor starka utifrån ett holistiskt perspektiv - Mentalt och Fysiskt. Utifrån metoder och arbetssätt i Personliga Mental Träning coachar jag dig att gå från Bra till Bättre i de delar du vill utveckla, vi utgår från liv och dina förutsättningar. Du får verktyg för att arbeta mot att uppnå dina mål och göra de förändringar du behöver göra för att du ska öka din livskvalitet, utveckla din relation till dig själv och/eller omgivningen och nå de resultat du önskar. Vi utgår alltid från ditt nuläge i livet, arbetar med olika vardagsverktyg som du lär dig och lägger i din verktygslåda för att du ska skapa mer liv i livet.

Jag har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap, affärs- och organisationsutveckling i större organisationer som Tetra Pak och IKEA.Stor erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt inom både detaljhandel, fastigheter och förändringsprocesser i organisationer. Jag arbetar personligt med klienter och på uppdrag av företag och kommuner.

Mina klienter uppskattar min förmåga att hjälpa dem att se sitt nuläge, se vägen mot det mål de sätter upp och tydliga aktiviteter för att arbeta mot målen. Sagt av klienter - Med Pernillas coachning faller saker på plats, hon plockar fram styrka och kraft som man inte visste fanns. Hon lyfter upp rädslor till ytan, så att man kan granska dem tillsammans för att sedan kunna utmana sig i dem. Och hela tiden finns Pernilla med som en stark och kärleksfull stöttepelare.

Jag är diplomerad Personlig mental tränare och Holistisk Livscoach. Certifierad Yoga och meditationsinstruktör. Diplomerad Mindfulness instruktör, Kostrådgivare och Diplomerad Stark genom klimakterie-coach.

Spatia Videre AB 

https://spatiavidere.se/
pernilla.olsson@spatiavidere.se
 Linkedin
Instagram 

 
 

Malin Söderberg

Jag hjälper dig stärka ditt självledarskap, bli skarpare i ditt beslutsfattande och utmana de egna gränserna – allt med välmående i fokus. Med mig som coach undviker du onödig stress och långa omvägar. Jag utmanar dig, hjälper dig bredda perspektivet - hitta fler valmöjligheter och vägar fram.

Med mer än två decenniers erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och försäljning inom en stor, svensk mediekoncernen har jag en djupgående förmåga att snabbt förstå verksamheter, utmaningar och affärsmöjligheter. Jag arbetar 1:1 med individen i fokus men även på uppdrag av företag, kommuner, regioner och organisationer – då ofta med fokus på nedstressad arbetsmiljö och ökad kreativitet –– när de vill satsa på både medarbetare och resultat.

Din hälsa och ditt välbefinnande går hand i hand med din professionella framgång - jag arbetar för att optimera båda - så att du når din fulla potential!

En tidigare chef presenterade mig en gång som “En målinriktad ledare med sinne för affärer och med hjärta för människor.” Och det är svårt att på en mening beskriva mig bättre. Så den tar jag med mig.

Jag är bland annat Cert. Business- & ledrskapscoach, Cert. Stark genom klimakteriet coach steg 2, Cert. Föräldra- & familjecoach och Steg 2 Dipl. Mindfulness Instruktör.

Söderberg Coaching AB
www.soderbergcoaching.se

[email protected]
LinkedIn
Instagramkonto för Självledarskap mitt i livet
Instagramkonto för Föräldrar & familjer 

Klicka här & boka din plats redan idag!