DET FINNS HOPP

Skapa inre trygghet & tålamod i vardagen 

Första stegen mot en vardag som flyter på lite bättre! Alla familjer är olika och det finns ingen färdig mall för en perfekt familj. Men det finns hjälp för att få en vardag som fungerar. 

En kurs för dig som funderar på:

 • ...om du gör rätt eller fel
 • ...är för sträng eller för "slapp"
 • ...eller är nyfiken på föräldraledarskap.
BOKA MIN PLATS!

Vad ingår i kursen?

Allt sparas och finns tillgängligt för dig

Vi ses 1h under 4 dagar. Jag föreläser, du får övningar, reflektionsuppgifter och vi samtalar. Du behöver inte delta live för att ta del av kursens fulla potential. Allt spelas in och sparas i vår gemensamma FB-grupp så om du inte kan vara med vid något eller några tillfällen så löser det sig ändå. Allt material ligger kvar till den siste juni. 

TRÄFF 1 - måndag 20 maj kl 20-21

Verktyg för mindre reaktivitet och mer tålamod

Du kommer att få verktyg som hjälper dig träna och stärka din färdighet kring att vara medvetet närvarande.

 1. När uppstår det konflikter hos er?
 2. Hur undviker vi onödiga konflikter?
 3. Vi skapar förståelse för orsakssamband.

Du kommer avsluta dagen med en tydlig bild över hur du kan träna din närvaro på ett sätt som kommer stärka relationen med dina barn och relationen du har med andra. Du kommer inte att missa lika mycket, du kommer förstå och förekomma i större utsträckning.

TRÄFF 2 - tisdag 21 maj kl 20-21

Hur skall det upplevas att vara en del av din familj?

För att känna ett större tålamod och trygghet behöver du också ta reda på vilka egenskaper som är viktiga för dig som förälder - din kompass.

 • Vad tror du på, vilket föräldraledarskap?
 • Vilka av de värderingar/egenskaper som du fick med dig hemifrån har visat sig värdefulla och konstruktiva i ditt eget liv och vilka vill du rensa bort?

Efter denna dag kommer du att ha en tydlighet kring hur du vill att det skall upplevas att vara en del av din familj och du kommer veta hur du agerar på ett sätt som ligger i linje med din önskan. 

TRÄFF 3 - onsdag 22 maj kl 20-21

Relationistisk syn - Att förstå våra barn och tonåringar

Det är ingen idé att jaga runt efter ”metoder” när det gäller barnuppfostran, men det är ett villospår som det är lätt att få vittring på. Istället behöver vi se att alla barn är olika, vuxna likaså. Vi har olika mycket kunskap, erfarenhet och resilience. 

 • Vad är skillnaden på Auktoritärt-, Fritt/"Låt gå" - och Relationistiskt föräldraskap?
 • Skillnad mellan jämlikhet och likvärdighet?
 • Fyra grundläggande värden för relationsbyggande föräldraskap

Efter denna dag kan du förstå och agera utifrån ett relationistiskt synsätt byggt på samspel med fokus på vår relation.

TRÄFF 4 - torsdag 23 maj kl 20-21

Gemensam avslutning och frågestund

Vi avslutar dessa dagar tillsammans med en genemsam reflektionsstund och jag öppnar upp för frågor och vi tar avstamp mot en vår med färre konflikter och mer tålamod. 

 • Summering av dagarna
 • Reflektioner, tankar och insikter
 • Frågestund

När vi avslutar kommer du att ha ökat tilliten till din egen förmåga. Du kommer att ha en tydlighet kring hur du vill vara som förälder och på vilket sätt du kan agera, tänka och känna för att ta steg i rätt riktning. 

Dessutom   


Frågestund
- I anslutning till varje liveföreläsning öppnas det upp för frågestund där vi samtalar gemensamt kring dagens ämne och vardagens utmaningar.

Worksheets - Finns till varje föreläsning med övningar och reflektionsuppgifter som du kan fylla i och jobba med. (Nedladdningsbara PDF:er)

Inspelning - Ibland kommer livet emellan och du kan inte vara med live - allt spelas in och du kan ta del av webinaret och övningarna i efterhand.

Gemensam privat FB-grupp enbart tillgänglig för deltagare. Här livesänds föreläsningarna. 

BOKA MIN PLATS!

Under dessa 4 träffar kommer du äntligen...

   
 • Få verktyg att hantera utmanande situationer i vardagen.

 • Landa i hur du vill att det skall upplevas att vara en del av din familj - och hur du tar action för att nå dit.

 • Få förståelse och insikt för hur du kan förstå och nå dina barn och tonåringar på ett sätt som bygger er relation.

 

Redo för en vardag som flyter på lite bättre?
JAG ÄR REDO!

Klicka på bilden och boka din plats redan idag!
 

INTRODUSERAR

En kurs för sänkta axlar & mer energi

Video Poster Image

De första stegen mot en vardag med mer harmoni 🎈


Vad innebär egentligen föräldraledarskap byggt på relation och samspel? Vad vill du förändra? Vad är viktigt för dig i din familj? Hur skulle du önska att det var?

 • Hur undviker jag onödiga energidränerande konflikter?

 • Varför är det så svårt att vara förälder idag? Är det svårare än förr?

 • Hur tar jag tillbaka mitt liv från autopiloten som livet just nu ofta körs av?

Insikten om att vi själva kan styra och ta kontroll, istället för att tas som gisslan av känslor och reaktiva tankar, ger en enorm kraft – skapar tillit till vår egen förmåga.

Tidigare deltagare om kursen

Camilla 

"Insikter jag fått: Mycket går att häva om man har rätt bemötande och stannar upp och inte agerar på en gång. Att vi är många med liknade problem man är inte ensam. Viktigt att lyssna och förstå deras känsla.

Hur jag upplevde dig som föreläsare: Rak och tydlig bra exempel man får aha och ja just det känsla.

Vad jag tar med mig: Jobba på SOAS och att inte agera direkt
Lyssna och inte alltid komma med lösningar.

Vad var bäst: Att man hör att man inte är ensam och att man får konkreta förslag på hur man kan göra.

Hur jag känner mig nu: Hoppfull fått mycket verktyg men samtidigt rädd att falla tillbaka i det gamla beteendet."

Sara Andersson


"Jag kan varmt rekommendera kursen ”Färre konflikter - mer tålamod. Den gav båda nya insikter och flera bra verktyg.

Framförallt uppskattade jag blandningen av information/föreläsning + möjligheten att ställa frågor och få input/coaching av Malin.

Malin är kunnig, varm och inlyssnande och ger många konkreta förslag på hur man kan hantera konflikter i familjen. Jag har redan börjat applicera flera av förhållningssätten och ser positiva förändringar."

Märta Ganard

"Jag är mamma till 3 tjejer i åldrarna 3-9 år.

Jag jobbar ständigt för att utvecklas och gick därför in i kursen med inställningen att jag skulle kunna få lite nya tankar och infallsvinklar kring situationer som jag tycker är utmanande att vara familj. Det som jag tog med mig främst från kursen var SOAS, att få ett namn och en beskrivning på det som jag i vissa situationer i livet gör naturligt, men inte tänkt och funderat på tidigare. Och då få tanken att också applicera SOAS som förhållningssätt även i familjesituationer. Jag har även haft dialog med maken både under och efter kursens gång kring hur vi som vuxna behöver arbeta mer med oss själva kring uttryck och handling, än att förvänta oss att barnen ska förändra sig.

Du som utbildare/coach hade ett lugnt och pedagogiskt förhållningssätt där du lyfte likheten mellan oss vuxna som deltog i kursen. Att våra utmaningar ofta ser lika ut. Du gav även utrymme till att vi fick lyfta egna upplevelser och mötte upp med tankar och råd för att vi skulle kunna påverka vår situation."

Detta är kursen för dig som...

 • Vill skapa förändring
 • Känner att du inte räcker till för barn och familj.
 • Vill få verktyg att bli mer närvarande med dina barn.
 • Är trött på återkommande energidränerande konflikter.
 • Vill känna trygghet i ditt föräldraskap.

Denna kurs kommer visa dig verktyg, ge dig insikt och kunskap som hjälper dig ta steg mot den vardag du drömmer om. 

JAG VILL BOKA!
FINT ATT HA DIG HÄR!

Jag heter Malin Söderberg

Som vuxen förstår jag betydelsen av att ha fått växa upp i en familj med vuxna som sett, lyssnat och tagit mig på allvar.

Min egen erfarenhet av att vara mamma, extra mamma - av att skiljas och flytta ihop, småbarnsår och tonårsutmaningar, livets upp och nedförsbackar är väldigt värdefull.

Detta samlat med yrkeserfarenhet och utbildningar gör att jag brinner för föräldrar och familjer.

Som certifierad coach och utbildare hjälper jag dig som förälder och vuxen att hitta din inneboende trygghet, barn och vuxna att kommunicera och förstå varandra bättre.

När vi vuxna mår bra och känner oss trygga i oss själva får vi energi och kraft att vara närvarande och inlyssnande. Detta ger oss robusta och stabila barn som är trygga och starka i sin självkänsla och integritet. Vi behöver trygga och robusta barn och vuxna i vårt samhälle idag. Därför brinner jag för mitt arbete - att nå ut till så många som möjligt - så att fler skall få njuta och leva fullt ut.

Väldigt bra föreläsning om ett ämne som nästan ibland nästan känns lite skambelagt, att man faktiskt som förälder inte kan allt och behöver hjälp och utbyte av erfarenheter gällande föräldraskap. Malin var en lugn och inspirerande föreläsare.

Tack för denna möjlighet. Digitalt format möjliggör för båda föräldrar att delta vilket är viktigt för ett gemensamt synsätt och dialog.

Mycket inspirerande, nyttigt och insiktsfullt. Malin va en otroligt bra föreläsare. 

Tidigare deltagare på föreläsningen med samma namn. 

Klicka här & boka din plats redan idag!