17 400,00 SEK

"Utveckla & växa" - Coachupplägg på 8h

När du/medarbetaren vill växa och jobba mot en förändring. Vi identifierar de coachområden vi skall arbeta med. Vi målar upp en framtidsbild och varje möte avslutas med att du/medarbetaren formulerar sitt nästa steg. Vi resonerar och reflekterar över vad som hänt sen sist och vad vi vill bygga vidare på. Passar bra när vi bedömer att det kommer behövas tid för att skapa en hållbar förändring - då det önskas en tätare kontakt med mig som coach för att inte tappa fart och driv.

Upplägg:

  • 8h vanligtvis fördelat på 5-6 träffar, men detta bestämmer vi när vi ses.
  • Längd vanligtvis 60-90 min
  • Online via Zoom (om inget annat avtalas före bokning).
  • Vi tar avstamp i det du vill utveckla och förändra
  • När vi avslutar varje möte har en tydlig bild av vad du vill och behöver göra

Självklart är våra samtal konfidentiella.

Pris inkl moms.
Företag som önskar faktura mailar [email protected]