2 494,00 SEK

"Kickstart" - Enstaka coachande samtal 1h

När du/medarbetaren har en specifik frågeställning eller blivit coachad tidigare. Vi skapar insikt om nuläget, utforskar och utmanar för att hitta tydlighet i möjliga alternativ framåt.  

Boka ett coachande samtal och ta första steget i rätt riktning. Att prata med en coach enskilt är effektivt och skapar ofta förutsättning för utveckling och förändring både på kort och lång sikt.

Upplägg:

  • Online via Zoom (om inget annat avtalas före bokning).
  • Vi tar avstamp i det du vill utveckla och förändra
  • När vi avslutar mötet finns det en tydlig bild av vad du vill och behöver göra

Självklart är vårt samtal konfidentiellt.

Pris inkl moms. 
Företag som önskar faktura mailar [email protected]

Tidigare coachklienter:

Jag vill varmt rekommendera Malin som coach. Vi hittade en bra struktur där det fanns en långsiktig målbild samtidigt som vi kunde fördjupa oss i situationer som uppkommit mellan samtalet och fokusera på här och nu. Jag upplever att samtalen var till stor nytta. Fick med mig värdefulla insikter och konkreta tekniker som jag kan använda i min vardag.

JOHANNA SVENSSON Ekonomichef Värnamo kommun

Jag tog kontakt med Malin då jag stod inför ett antal utmaningar och möjligheter i min akademiska ledarroll. Målet var att bena ut vad kärnan i dessa utmaningar var, ta fram olika vägar att bemöta dem och kartlägga var jag vill i min yrkeskarriär. Efter mina samtal med Malin har jag nu en tydligare linje att arbeta efter med en sänkt stressnivå som en tydlig bonus. Malin är metodisk, öppen, utmanande och leder hela tiden samtalet framåt. Jag var i början skeptisk till hur hon skulle kunna navigera i den komplexa miljö jag befinner mig i, men det var inte alls ett hinder för våra samtal. Malin guidade mig tryggt från reflektion till insikt till en väg framåt. Denna process tar jag nu med mig. Tack!

MARIE DACKE Professor sinnesbiologi, forskargruppsledare - Lunds Universitet.