11 475,00 SEK

"Insikt & förändring" - Coachupplägg på 5h

En kartläggning där vi klargör och belyser nuläget där du får nya perspektiv och ser fler lösningar. Du/medarbetaren får en djupare insikt om nuläge och önskad riktning. Vi avslutar varje samtal i riktning framåt med tydlig action, följer upp och fördjupar efterhand. 

Upplägg:

  • 5h vanligtvis fördelat på 4-5 träffar, men detta bestämmer vi när vi ses.
  • Längd vanligtvis 60-90 min
  • Online via Zoom (om inget annat avtalas före bokning).
  • Vi tar avstamp i det du vill utveckla och förändra
  • När vi avslutar varje möte har en tydlig bild av vad du vill och behöver göra

Självklart är våra samtal konfidentiella.

Pris inkl moms. Företag som önskar faktura mailar [email protected]

Tidigare coachklienter:

Som vd, företagare och mamma är livet fullt av utmaningar och olika val. Samtalen med Malin har gett mig verktyg och mod att fatta medvetna beslut som gynnar både mig, mitt företag och min familj. Jag har fått syn på drivkrafter och faktorer som påverkar mig och utifrån det börjat säga både mer ja och nej. Jag kan varmt rekommendera Malin som coach, vårt samarbete har gett mig ovärderliga verktyg att förbättra mitt självledarskap i strävan att leva ett hållbart (arbets)liv fritt från negativ stress och fyllt av mening och lust.

CECILIA NEBEL vd Nebel Media, grundare Optimistklubben, moderator och journalist.

Jag tog kontakt med Malin då jag stod inför ett antal utmaningar och möjligheter i min akademiska ledarroll. Målet var att bena ut vad kärnan i dessa utmaningar var, ta fram olika vägar att bemöta dem och kartlägga var jag vill i min yrkeskarriär. Efter mina samtal med Malin har jag nu en tydligare linje att arbeta efter med en sänkt stressnivå som en tydlig bonus. Malin är metodisk, öppen, utmanande och leder hela tiden samtalet framåt. Jag var i början skeptisk till hur hon skulle kunna navigera i den komplexa miljö jag befinner mig i, men det var inte alls ett hinder för våra samtal. Malin guidade mig tryggt från reflektion till insikt till en väg framåt. Denna process tar jag nu med mig. Tack!

MARIE DACKE Professor sinnesbiologi, forskargruppsledare - Lunds Universitet.

Jag vill varmt rekommendera Malin som coach. Vi hittade en bra struktur där det fanns en långsiktig målbild samtidigt som vi kunde fördjupa oss i situationer som uppkommit mellan samtalet och fokusera på här och nu. Jag upplever att samtalen var till stor nytta. Fick med mig värdefulla insikter och konkreta tekniker som jag kan använda i min vardag."

JOHANNA SVENSSON Ekonomichef Värnamo kommun